Hospital og kommune i tæt samarbejde om corona

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Slagelse.News – Slagelse Hospital og Slagelse Kommune har et koordinationsforum, som mødes mindst en gang ugentligt, hvor kommunens sundhedschef, sygehusledelsen og sundhedsberedskabet koordinerer arbejdet.

Smittetrykket er steget voldsomt over de seneste uger, og både Slagelse Sygehus og Slagelse Kommune appellerer til, at vi hjælper hinanden gennem pandemien. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Koordinationsforummet mødes en gang ugentligt

»Slagelse Sygehus og Slagelse Kommune har gennem hele coronapandemien haft et tæt samarbejde, hvor vi har holdt hinanden orienteret og sørget for, at borgerne oplever et sammenhængende forløb i deres behandling. De stigende smittetal understreger vigtigheden af et tæt samarbejde,« siger Frank E. Andersen, der er kommunaldirektør i Slagelse Kommune.

Sygehuset og Kommunen har et koordinationsforum, som mødes mindst en gang ugentligt, hvor kommunens sundhedschef, sygehusledelsen og sundhedsberedskabet koordinerer arbejdet og vurderer den aktuelle situation.

Hospitalet kan hurtigt tilpasse sig ændringer i smittetallene

Netop koordinationen har medvirket til at organisationerne hurtig kunne tilpasse sig ændringer i smittetallene.

»Vi har gudskelov ikke i nyere tid oplevet en pandemi som den, vi ser nu, og derfor er det uhyre vigtigt, at vi samarbejder tæt, så vi kan få et fælles helhedsbillede af situationen. Ved at samle kompetencerne har vi været i stand til at reagere hurtigt, når smittetrykket har ændret sig, og når der opstår nye uforudsete udfordringer,« siger Niels G.R. Larsen, der er sygehusdirektør på Slagelse Sygehus.

Ledelserne på sygehuset, i kommunen og i regionen vil fortsat samarbejde tæt, og i den kommende tid bliver samarbejdet udvidet til også at omhandle udrulning af vacciner, som forventes påbegyndt i starten af det nye år.

Indtil da er der en fælles opfordring til alle borgere, om at passe på hinanden, følge retningslinjerne for at mindske smittetrykket, og i det hele taget hjælpe med at få os alle gennem en svær tid.

Øverst: Slagelse Hospital. (Foto: Geralt / Pixabay og Slagelse Media). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.