Genbrugspladserne udvider åbningstiden

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – Fra den 1. april 2021 udvider AffaldPlus åbningstiden på genbrugspladsen i Slagelse, så der er åbent fra kl. 7.00 på hverdage.

Fra den 1. april 2021 udvider kommunerne i AffaldPlus-området åbningstiden for de morgenfriske kunder på de seks største genbrugspladser, herunder på Skovsøvej 8 i Slagelse.

Allerede fra kl. 7.00 på hverdage (dog ikke i Haslev om mandagen) kan kunderne nu aflevere affald, og på den måde kan for eksempel håndværkere få tømt bilen inden dagens øvrige opgaver. Det skriver AffaldPlus i en pressemeddelelse.

Pladserne åbner kl. 07.00 fra den 1. april 2021

AffaldPlus udvider nu åbningstiden på hverdagsmorgener på vores seks største genbrugspladser. Fra 1. april åbner genbrugspladserne kl. 7.00 (dog ikke i Haslev om mandagen) – vel og mærke uden at forringe åbningstiden i den anden ende. Her holder pladserne nemlig fortsat åbent til kl. 18.00.

Disse seks genbrugspladser holder fra 1. april 2021 åben fra 7.00-18.00 på hverdage: Slagelse, Næstved, Ringsted, Sorø, Vordingborg og Haslev (dog ikke mandag). Genbrugspladsen i Slagelse ligger på Skovsøvej 8.

I weekenden holdes der fortsat åbent fra kl. 9.00-17.00, dog på nær i Haslev, som i weekenderne holder åbent fra kl. 9.00-15.00.

Det er Dansk Byggeris årlige undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed, som har fået AffaldPlus’ seks ejerkommuner til i særlig grad at rette opmærksomheden mod erhvervslivets muligheder, når det gælder aflevering af affald.

Og spørger man Dansk Industri om, hvad der er gode vilkår for erhvervsaffald, er meldingen klar: Hold tidligt åbent på genbrugspladsen og opkræv betaling pr. besøg via nummerpladeaflæsning.

Sidstnævnte har genbrugspladserne allerede kørt med i en lang årrække, og hvis virksomheden er registreret som Pluskunde, er det endda muligt for virksomhederne at opnå flere fordele.

Derfor var det åbningstiderne, der skulle kigges nærmere på for at imødekomme erhvervslivet yderligere.

»Det er vigtigt for AffaldPlus, at virksomhederne oplever vores kommuner som et attraktivt sted at drive virksomhed i,« siger Poul A. Larsen (S), der er bestyrelsesformand i AffaldPlus og er fra Vordingborg Kommune, og fortsætter:

»Og et vigtigt parameter her er, at det skal være nemt og fleksibelt at komme af med affaldet. Derfor er vi glade for, at vi nu kan tilbyde den ekstra åbningstime på genbrugspladsen, som gør det nemmere for især håndværkere og andre små selvstændige virksomheder at få dagligdagen til at hænge sammen.«

Vigtigt med vejledning for at undgå fejlsortering

Kommunerne er sammen med AffaldPlus i gang med at kigge på muligheden for at holde døgnåbent på nogle af genbrugspladserne. Erfaringsmæssigt ved man dog andre steder fra, at døgnåbent kan øge risikoen for fejlsorteringer.

Derfor er der behov for yderligere undersøgelse af denne mulighed, siger chef for genbrug i AffaldPlus, Camilla Bjerg Pedersen:

»Vi har et dygtigt korps af uddannede genbrugsvejledere, hvis fornemmeste opgave er at vejlede kunderne til den rigtige sortering. Hvis vi ikke møder kunderne på pladsen, kan vi ikke rådgive dem om, hvordan de afleverer deres affald, så flest mulige materialer kan genanvendes. Og den chance vil vi ikke forpasse, for vi har alle interesse i, at mest muligt af affaldet bliver recirkuleret og genanvendt i nye produkter,« siger hun.

Pluskunder betaler med nummerpladeaflæsning

Alle virksomheder betaler for brugen af genbrugspladserne i AffaldPlus-området via nummerpladeaflæsning på pladserne.

I 2021 koster et besøg 166 kroner eksklusive moms og eventuelt farligt affald, som opkræves særskilt.

Virksomheder kan gratis oprette sig som pluskunder. Det giver blandt andet adgang til at følge sine besøg på pladserne online og en række andre fordele.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Oceane2508 / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.