Fortrolige papirer blev stjålet fra kommunebil

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Slagelse.News – En kommunal medarbejder i Slagelse Kommune fik før påske stjålet sin taske i sin bil, men tasken er fundet og hjemme igen.

En kommunal medarbejder i Slagelse Kommune fik før påske stjålet sin taske i sin bil. Tasken blev fundet tirsdag efter påske tæt på gerningsstedet og indleveret til politiet. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Angivelse af en række borgeres CPR-numre eller navn

Tasken viste sig ikke kun at indeholde private genstande, men også to arbejdsmobiler og desværre også papir og kørselssedler med angivelse af en række borgeres CPR-numre eller navn. I alt er der tale om godt 250 berørte borgere, der bliver kontaktet i løbet af de næste par dage.

Tyven eller tyvene har blandt andet taget de to mobiler, men efterladt materialet med borgerdata. På grund af taskens indhold og varigheden, hvor den har været uden opsyn, er her tale om et sikkerhedsbrud – også selv om papirerne ikke umiddelbart ser ud til at have været oppe af tasken og ikke læst af uvedkommende.

»Det er naturligvis en alvorlig sag, når borgerdata forsvinder på denne måde, uanset om det er af kortere eller længere varighed. Her er tale om en menneskelig fejl i håndteringen af data, og det bliver naturligvis indskærpet. På de berørte borgeres vegne er jeg glad for, at disse data nu er retur i den afdeling, hvor de hører til,« siger Therese Gjerde Corfix, der er konstitueret Sundheds- og Ældrechef.

Borgere kontaktes på telefon og orienteres via e-Boks

Når en hændelse som dette sker, iværksættes straks en række foranstaltninger i samarbejde med politi, egen IT-afdeling og informationskoordinator, ligesom episoden indrapporteres til Datatilsynet.

»Vi tager denne sag meget alvorlig, også selv om vi forventer, at de berørte borgeres data ikke er blevet læst af andre. Men vi har naturligvis forståelse for den utryghed, det kan give hos de berørte borgere, vi nu kontakter,« udtaler Therese Gjerde Corfix til pressemeddelelsen.

Alle borgere, der modtager digital post, vil blive orienteret via e-Boks, hvor hændelsesforløbet og gode råd, som de kan følge, beskrives. Flere borgere vil også blive kontaktet telefonisk for at sikre, at de er orienteret og ikke overser beskeden i e-Boks. Øvrige borgere kontaktes direkte.

»Skulle der være borgere, der oplever noget unaturligt, anbefaler vi som altid, at de tager kontakt til hjemmeplejen eller politiet. Det er dog vigtigt i denne sag at understrege, at papirerne, der lå i tasken ser ud til at ligge urørt hen,« fortæller Therese Gjerde Corfix.

Påpasselighed med borgerdata i kommunenindskærpes

»I Slagelse Kommune er der løbende fokus på håndtering og sikkerhed af fortrolige data. Den aktuelle hændelse giver naturligvis anledning til, at alle medarbejdere – via kommunens intranet og lederorienteringer – indskærpes til at fastholde fokus og følge retningslinjer, så vi sikrer, at vi lever op til vores ansvar,« slutter Therese Gjerde Corfix i pressemeddelelsen.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Slagelse Media). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.