Første spadestik til nye genoptræningsfaciliteter

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – »Vi ser meget frem til de nye træningsfaciliteter, som vil kunne hjælpe rigtig mange i hele kommunen. Borgere med brug for neurorehabilitering vil kunne modtage den relevante mængde træning på avanceret og specialiseret niveau, uanset om de bor i en midlertidig bolig på Blomstergården eller i egen bolig hjemme,« lyder det fra Forebyggelses- og Seniorudvalget.

Den 9. november tages det første spadestik til nye træningsfaciliteter til genoptræning ved Blomstergården i Slagelse by. Det oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Relevant neurorehabilitering på specialiseret niveau

Den 9. november 2021 kl. 11.00 tages første spadestik til nye træningsfaciliteter til genoptræning. Huset skal rumme træningsfaciliteterne, der nu ligger på Grønningen 3 i Slagelse. Træningsfaciliteterne forventes færdigt ultimo 2022.

Træningsfaciliteterne er blandt andet for borgere, der bor i egen bolig og har behov for neurorehabilitering, samt for beboere, der bor på de midlertidige pladser ved Blomstergården.

Den nye bygning på cirka 600 kvadratmeter tager sin første spæde begyndelse den 9. november, når Ali Yavuz (S), der er formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget, stikker spaden i jorden.

»Vi ser meget frem til de nye træningsfaciliteter, som vil kunne hjælpe rigtig mange i hele kommunen. Borgere med brug for neurorehabilitering vil kunne modtage den relevante mængde træning på avanceret og specialiseret niveau, uanset om de bor i en midlertidig bolig på Blomstergården eller i egen bolig hjemme,« siger Ali Yavuz og fortsætter:

»Samtidig vil borgere i midlertidige boliger få mere energi til træning og/eller rehabilitering, da træningsfaciliteterne er i umiddelbar tilknytning til de midlertidige boliger, og borgeren undgår dermed en længere køretur frem og tilbage.«

Specialiseringen i senhjerneskadeder samles ét sted

»Når alt neurorehabilitering samles fysisk samme sted, så vil det skabe øget specialisering og dermed faglighed hos medarbejderne, som arbejder omkring senhjerneskadede borgere,« siger Unnie Oldenburg (S), der er næstformand i Forebyggelses- og Seniorudvalget, og fortsætter:

»De nye træningsfaciliteter vil desuden give både borgere og medarbejdere optimale pladsforhold i forhold til genoptræningen på Grønningen i Slagelse, som har haft trange pladsforhold. Det vil betyde, at borgere der kommer til træning efter knæoperation, skulderoperation eller generelt funktionsfald vil møde et træningscenter med plads og lys samt et sted med høj faglighed.«

Alle interesserede er velkomne til at deltage i det første spadestik den 9. november kl. 11-12 ved Blomstergården. Rådgiver på byggeriet er WE Architecture AS ogentreprenøren er Georg Berg AS.

Øverst: Blomstergården. (Foto: Slagelse Kommune). PM/pele.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.