Direktør i SK Forsyning undskylder skolelukning

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – »Det var en klar fejlvurdering, der førte til, at vi endte med at lukke Marievangsskolen sidste fredag,« siger SK Forsyning. Fejlen medførte, at hverken lærere eller elever kunne komme på toilettet.

Forrige fredag den 8. november måtte Marievangsskolen i Slagelse By sende 700 elever hjem i utide, fordi børnene ikke kunne trække ud og vaske hænder på toiletterne. Nu beklager SK Forsyning i en pressemeddelelse.

Skader skal udbedres før eller efter skoletid

»Det var en klar fejlvurdering, der førte til, at vi endte med at lukke Marievangsskolen sidste fredag og det beklager vi naturligvis meget,« siger administrerende direktør for SK Forsyning, Henrik Birch, og fortsætter:

»Vi forsøger altid at løse mindre forsyningsproblemer inden for normal arbejdstid, hvis vi vurderer, at det ikke er til gene for erhvervsvirksomheder, institutioner med videre. Det var så også det, vi ville undgå i dette tilfælde, men det fik desværre uheldige konsekvenser for skolen.«

Samtidig roser direktøren sine medarbejderne for altid at tænke i løsninger, som har de laveste omkostninger, hvilket i sidste ende er til glæde for kunderne.

»Her var der dog tale om, at man ikke fik tænkt de fulde konsekvenser igennem – og det beklager jeg meget. Havde man fået hele billedet med, havde vi enten udbedret skaden torsdag aften, eller ventet til efter skoletid fredag,« siger Henrik Birch.

SMS-besked var sendt til de berørte i området

Torsdag aften den 7. november havde SK Forsyning været i kontakt med Ejendomsservice i Slagelse Kommune for at fortælle om lukningen.

Og torsdag aften kl. 20:59 blev der endvidere sendt en beredskabs-SMS til berørte i området. Den oplyste om, at der ville være lukket for vandet om fredagen i tidsrummet fra kl. 07:30 til kl. 12:00.

Dog er det uvist, om denne SMS er landet hos de rigtige på Marievangsskolen. Der kan sagtens være mobilnumre, som SK Forsyning ikke er i besiddelse af, og som bør være på listen over modtager af beredskabs-SMS.

Resultatet blev, at omkring 700 børn mødte op på Marievangsskolen som sædvanligt, hvorpå de måtte sendes hjem igen, fordi der ikke var vand på toiletterne.

Det betød, at skolen måtte sende SMS’er ud til forældrene og bede dem om at hente deres barn. Mange forældre måtte ligefrem tage fri fra arbejde.

Husk at tilmelde dig SK Forsynings SMS-ordning

SK Forsyning opfordre til, at folk melder sig til SK Forsynings SMS-ordning. Det gælder private, firmaer og institutioner.

Tilmeld dig SMS-ordning på: skforsyning.dk.

Det er især vigtigt for institutioner såsom skoler, børnehaver, plejehjem med mere.

SK Forsyning vil selv kontakte de kommunale institutioner med en opfordring om at melde sig til ordningen, sådan at den slags SMS’er også vil lande hos de modtagere, der kan tage deres forholdsregler på institutionerne.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Tharakorn / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.