Byråd snakkede i øst og vest om tilbud til sårbare unge

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – På byrådsmødet skulle politikerne tage stilling til en samarbejdsaftale med det kontroversielle “headspace Danmark”, men debatten fremstod en smule kaotisk. Nogle politikere mente samtidig, at »det er en sag, der er rigtig svær at gennemskue.«

Punkt 18 på byrådsmødet i mandags hed: “Indgåelse af samarbejdsaftale med Foreningen Det Sociale Netværk/headspace Danmark“.

Byrådet skulle med andre ord beslutte, om samarbejdsaftalen med Foreningen Det Sociale Netværk Danmark/headspace om etablering af headspace Slagelse kunne godkendes.

Aftalen blev godkendt med et mindre flertal. Dog blev det ikke vedtaget at overføre 100.000 kroner årligt til Kommunale Ejendomme for drift af lejemålet.

Efterlyser dokumentation på, at headspace virker efter hensigten

Det fremgår af Budgetaftale 2019-22, at det skal undersøges, om det vil være relevant at etablere en afdeling af headspace i Slagelse Kommune, hvor unge kan få hjælp.

Der er tale om en forebyggende indsats for børn og unge i alderen 12 til 25 år, som har begyndende psykiske udfordringer.

Christopher Trung Paulsen (V) har tidligere været tilhænger af projektet, hvilket også fremgår af et positivt Facebook-opslag den 8. oktober 2018, men nu mener han, at der allerede er kommunale tilbud med gratis og anonym rådgivning.

Desuden mener han, at der mangler dokumentation på, at headspace-projektet virker efter hensigten.

»Det handler om etablering af et headspace, hvor vi fra Venstre foreslår, at pengene i stedet bruges på vores mange eksisterende tilbud for psykisk sårbare børn og unge, for eksempel vores psykologtilbud, i stedet for at bruge pengene (altså over 3 millioner kroner) i et tilbud som headspace, hvor der ikke er stærk evidens for, at det virker på den lange bane,« skriver Christopher Trung Paulsen i en e-mail til Slagelse.News.

Bedre at bruge 3 millioner kroner på eksisterende tilbud

Christopher Trung Paulsen var den første til at tage ordet under punktet på byrådsmødet, hvor han anerkendte, at der er flere børn og unge, som har det psykisk svært. Han forklarede, at det blandt andet var årsagen til, at Venstre ikke kunne stemme for.

»De over 3 millioner kroner, det vil koste at drive et headspace frem til og med 2023, er bedre givet ud til vores mange eksisterende tilbud,« sagde han.

Christopher Trung Paulsen redegjorde for, med henvisning til nogle undersøgelser, at kommunen ville kunne hjælpe børn og unge for det halve beløb, eller at kommunen ville kunne hjælpe dobbelt så mange for det samme beløb.

Samtidig henviste han til et bilag, Evaluering af headspace, som er udarbejdet af Rambøll, og som blev afleveret til Sundheds- og Ældreministeriet i juni måned.

»På baggrund af ovenstående scenarier kan evalueringen således ikke entydigt pege på, om headspace medfører en økonomisk gevinst eller omkostning for samfundet,« står der i evalueringen.

Der står endvidere, at Rambøll ikke har kendskab til, »hvorvidt virkningerne af headspace fastholdes over tid.«

Evaluering: De unge føler sig set, hørt og mødt i projektet

Herefter begyndte en længere debat i byrådssalen, hvor der nærmeste blev argumenteret i øst og vest, men ikke nødvendigvis inden for de sædvanlige røde og blå blokke.

Det blev blandt andet drøftet:

  • Hvor hurtigt projektet kan opsiges.
  • Hvornår og hvor tit projektet skal evalueres.
  • Hvorvidt headspace er bedre end kommunens egne tilbud.
  • Hvorvidt der findes egnede lokaler i kommunens ejendomme.
  • Hvordan Rambølls evaluering redegør for, at de unge føler sig set, hørt og mødt.
  • Og så videre.

Du kan selv se debatten på: polweb.nethotel.dk.

Byrådsmedlem og tidligere borgmester Lis Tribler (S) og byrådsmedlem Thomas Clausen (EL) mente for eksempel, at Rambølls evaluering viser, at de unge føler sig set, hørt og mødt i projektet.

Kritiske artikler om headspace på Videnskab.dk med flere

Der blev endvidere stillet spørgsmål ved, hvorfor Christopher Trung Paulsen pludseligt havde skiftet mening.

Christopher Trung Paulsen henviste herefter til nogle artikler på Videnskab.dk, som sætter spørgsmål ved, om der er tilstrækkelig evidens for, at headspace virker.

Der er adskillige artikler om headspace såsom:

Christopher Trung Paulsen fremhævede blandt andet en udtalelse fra Jørgen Trankjær Lauridsen, der er forsker i sundhedsøkonomi og professor på Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi ved Syddansk Universitet:

»Jeg vil anbefale, at kommunerne lader være med at kaste masser penge i det (headspace, red.) og sætte flere forsøg i værk og i stedet først ser på, om evidensen holder,« sagde Jørgen Trankjær Lauridsen til Videnskab.dk i 2018.

Ann Sibbern: »Det er en sag, der er rigtig svær at gennemskue«

Der blev fremført mange fine argumenter, men der var også en vis usikkerhed blandt flere byrådsmedlemmer.

»Det er en sag, der er rigtig svær at gennemskue,« sagde Ann Sibbern (DF).

Troels Brandt (RV) følte sig heller ikke rustet til at vurdere projektet og ønskede det tilbage til behandling i udvalg.

Bortset fra de 100.000 kroner årligt for drift af lejemålet blev samarbejdet alligevel godkendt af byrådet:

  • Der var 17 stemmer for: S, SF, LA, EL og Søren Lund Hansen (DF) med den tilføjelse, at projektet skal evalueres seks måneder efter opstart, og at der sker en justering i forhold til Rambølls anbefalinger.
  • Der var 13 stemmer imod: V, Ann Sibbern (DF), Palle Christiansen (DF) og Henrik Brodersen (DF).
  • En undlod at stemme: Troels Brandt (RV).

Byrådsmedlem og tidligere borgmester Stén Knuth fortalte efter afstemningen, at han ikke var klar over, hvad byrådet lige havde besluttet. Han henviste til den besluttede formulering: “justering i forhold til Rambølls anbefalinger”.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) lovede at orientere byrådet.

Øverst: Christopher Trung Paulsen (V) ved byrådsmødet i mandags, hvor han viser byrådet et af de kommunale rådgivningstilbud. (Foto: Skærmbillede). RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.