Børns Vilkår sætter ind over for stigende skolefravær

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Skolefravær handler ofte om mistrivsel, der skyldes psykiske problemer eller mobning og udelukkelser på skolen. Nu søsætter Børns Vilkår nyt partnerskab, der skal hjælpe disse børn.

Tomme stole er et ofte syn i den danske grundskole.

Alene i skoleåret 2016/17 havde 14 procent af eleverne i grundskolen mere end 20 fraværsdage. Det svarer til næsten 95.000 børn og unge, viser en undersøgelse fra Undervisningsministeriet. Dertil kommer, at antallet af børn, der har meget højt skolefravær, er stigende.

I et nyt femårigt partnerskab ønsker Børns Vilkår og Egmont Fonden at sætte ind over for børn og unges skolefravær, da skolegang er en grundsten i børn og unges udvikling, og skolefravær er et udtryk for mistrivsel, der har konsekvenser for et barn også på sigt.

»Tidligere har der været en tendens til at se skolefravær som pjækkeri. Men på BørneTelefonen kan vi se, at skolefravær ofte handler om mistrivsel, der skyldes psykiske problemer som angst og selvmordstanker eller problemer på skolen med mobning og udelukkelser,« siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, og fortsætter:

»Børns Vilkår arbejder for, at ingen børn skal svigtes, og sammen med Egmont Fonden vil vi hjælpe flere børn med at komme i skole ved at sætte tidligt og bredt ind over for problemerne.«

Ruste forældre og børn til at afhjælpe problemet

Partnerskabet skal blandt andet gennem rådgivning og hjælp ruste forældre og børn til at afhjælpe problemet samt samle aktører på skole- og socialområdet i et netværk med fokus på at udpege centrale udfordringer og mulige løsninger relateret til skolefravær.

I Danmark findes der, som det er i dag, ikke nationale retningslinjer for, hvornår fravær er bekymrende – heller ikke, hvordan man som kommune eller skole sætter ind over for det.

Formålet med Egmont Fondens arbejde er at bidrage til, at alle unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030.

»Vi ser med stor bekymring på stigningen i skolefravær, fordi vi ved, at netop fravær øger risikoen for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse,« siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, og fortsætter:

»Med partnerskabet får vi øget og nødvendig indsigt fra børn og unge om årsager til skolefravær, og vi får mulighed for at hjælpe de børn, som har et bekymrende skolefravær, deres forældre og fagpersonerne tæt på dem.«

Hjælp til skolebørn med bekymrende skolefravær

Partnerskabet mellem Egmont Fonden og Børns Vilkår løber fra 2019-2023, der henholdsvis støtter med knap 25 millioner kroner og godt 14 millioner kroner.

Visionen er, at i 2030 skal alle børn med bekymrende fravær få tidlig hjælp til at løse problemer med fravær og problemer relateret hertil.

Indsatserne vil bestå af:

  • Indsamle og udbrede viden om hvordan børn oplever skolefravær og årsagerne hertil
  • Rådgivning af børn og unge, der har problemer, som påvirker deres skolefravær
  • Klæde forældre og fagpersoner på til at forebygge skolefravær og gribe ind
  • Samle aktører på skole- og socialområdet i et netværk med fokus på at udpege centrale udfordringer og mulige løsninger relateret til skolefravær
  • Udbrede anbefalinger til skoler og kommuners arbejde med at sætte tidligt og systematisk ind.

(Model-/genrefoto: evgenyatamanenko / iStock).

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.