Arla flytter produktion til Slagelse og Hobro

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Arla Foods’ bestyrelse har besluttet at lukke Brabrand Mejeri, men hovedmængden af den produktion, der flyttes fra Brabrand Mejeri, bliver fastholdt i Danmark på Slagelse Mejeri og Hobro Mejeri.

Brabrand Mejeri producerer syrnede mælkeprodukter såsom yoghurt, skyr og creme fraiche, men nu bliver produktionen overflyttet til en række mejerier i Danmark, Tyskland og Holland. Mejeriet bliver formentlig lukket i midten af 2019.

Lukningen og overflytningen sker for at imødegå et yoghurtmarked, der vækster i Europa, og for at sikre fremtidig kapacitet samt en mere ensartet kvalitet af de forskellige syrnede mælkeprodukter.

“De europæiske forbrugere købere flere og flere yoghurt-produkter, og vi er nødt til at kigge på, hvordan vi kan sikre den fremtidige kapacitet og yoghurt-produkter af høj kvalitet på tværs af de europæiske lande,” siger Jakob Bernhard Knudsen, landedirektør for Arla Danmark.

“Da vi ikke har mulighed for at udvide produktionen på Brabrand Mejeri på grund af beliggenhed og omkostninger i produktionsudstyr, flytter vi derfor produktionen ud i nogle kompetencecentre på mejerier fortrinsvis i Danmark, Tyskland og Holland,” fortsætter direktøren.

Hovedmængden af den produktion, der flyttes fra Brabrand Mejeri, bliver fastholdt i Danmark på Slagelse Mejeri og Hobro Mejeri. Det sker for at sikre den høje kvalitet, danskhed og ø-mærket, der kendetegner Arlas yoghurt-produkter.

Foto: Arla Foods

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.