Visitationszone på Motalavej på Halsskov

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Korsor.News – Der har i de seneste dage været flere episoder med grov vold, hærværk og slagsmål mellem flere grupperinger i på Motalavej i Korsør. Der er endvidere fundet slag- og stikvåben i området. Flere personer er anholdt og sigtet og én person er varetægtsfængslet.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi opretter visitationszone ved Motalavej på Halsskov i Korsør. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Visitationszonen varer foreløbigt frem til 4. januar

For at forebygge kriminalitet har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi besluttet at oprette en visitationszone i et afgrænset område omkring Motalavej på Halsskov i Korsør for at forebygge kriminalitet.

Visitationszonen gælder fra i dag tirsdag den 21. december 2021 kl. 16.00 og varer foreløbigt frem til tirsdag den 4. januar 2022 kl. 16.00.

Formålet er at forhindre særligt utryghedsskabende kriminelle handlinger og på den måde genskabe trygheden i området.

Politiet har fundet slag- og stikvåben i området

Der har i de seneste dage været flere episoder med grov vold, hærværk og slagsmål mellem flere grupperinger i området. Der er endvidere fundet slag- og stikvåben i området. Flere personer er anholdt og sigtet og én person er varetægtsfængslet.

Læs også: Smækkede en spade i hovedet.

Det forløbne døgn har der blandt andet været to anholdelser – en efter lov om euforiserende stoffer og en for overtrædelse af politiloven.

Desuden har der flere gange været grupper af unge, der har samledes, hvor der har været optræk til ballade, men hvor det er politiets tilstedeværelse, der har forhindret at tingene har eskaleret.

Sidst på aftenen begik ukendte gerningsmænd hærværk mod nogle parkerede biler.

Det er politiets opfattelse, at disse konflikter stadig er aktive, og at der er en risiko for, at nogen i området vil foretage strafbare handlinger til fare for andres liv og helbred – for eksempel ved brug våben.

Visitationszonen ikke stor betydning for borgerne

For den almindelige borger har visitationszonen ikke stor betydning. Inden for visitationszonen har politiet dog lov til stikprøvevis at visitere folk efter våben uden på forhånd at have foretaget en sigtelse og uden at have en begrundet mistanke om, at den pågældende er i besiddelse af våben.

Samtidig indføres strafskærpelse inden for visitationszonens område. Det betyder en fordobling af strafferammen for kriminalitet, som begås i den periode, visitationszonen er i kraft.

»Den opførsel, vi har set hos de stridende parter i konflikten på Motalavej i Korsør er helt uacceptabel. Nu tager vi yderligere nogle redskaber i brug, så vi bedst mulig kan håndtere uroen og konflikterne og samtidig henstiller vi på det kraftigste til, at der findes en fredelig løsning,« siger Lene Frank, der er politidirektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, og fortsætter:

»I sidste ende risikerer de beboere, som hér involverer sig i kriminelle handlinger, at de må forlade deres bolig i området. Det er afgørende vigtigt for politiet, at de almindelige beboere i området, som udgør langt de fleste, kan føle sig trygge i deres lokalområde.«

Visitations- og strafzonen gælder i området omkring Motalavej:

  • Nordlig afgrænsning: Området afgrænses mod nord af Vestmotorvejen fra Tårnborgvejs underførelse i øst til den vestlige side af Halskovvej i vest.
  • Vestlig afgrænsning: Vestmotorvejen hvor Halsskovvej krydser til krydset Motalavej Halsskovvej, og derefter mod vest til skovstykke nord for bebyggelsen Fasanhaven. Derefter mod syd langs grønt område vest for Fasanhaven til gangsti, der markerer sydlig afgrænsning af bebyggelsen Fasanhaven.
  • Sydlig afgrænsning: Langs stisystem fra Bragesvej til Dyrehovedsgård Allé ud for nr. 26.
  • Østlig afgrænsning: Dyrehovedgårds Allé nr. 26 mod nord til ud for nr. 73, hvor der er et grønt område, og herefter stik øst til krydset Tårnborgvej / Tårnborgvej, og derefter langs Tårnborgvej mod nord til Vestmotorvejen.

Områdets udstrækning er cirka 900 meter i øst-vestlig retning, samt cirka 450 meter i nord-sydlig retning.

De nævnte vejstrækninger indgår i visitations- og strafskærpelseszonen.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.