Visitations- og strafskærpelseszone på Motalavej

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Korsor.News – Visitationszonen på Motalavej på Halsskov i Korsør gælder fra onsdag den 25. maj 2022 kl. 16.00 til onsdag den 8. juni 2022 kl. 16.00.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har besluttet at oprette en visitationszone i et afgrænset område omkring Motalavej på Halsskov i Korsør for at forebygge kriminalitet. Visitationszonen gælder fra onsdag den 25. maj 2022 kl. 16.00 til onsdag den 8. juni 2022 kl. 16.00.

Visitationszonen oprettes for at forebygge strafbare handlinger, som indebærer fare for liv, helbred eller velfærd i forbindelse med en voldelig konflikt mellem forskellige grupper i området. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Ret til at visitere uden sigtelse eller begrundet mistanke

I de seneste dage har der været flere episoder med uroligheder og slagsmål mellem grupperinger i området. Der har tidligere – i juni og august 2020 samt i december 2021 – været etableret visitationszoner i området.

Baggrunden var også dengang alvorlige voldelige konflikter mellem forskellige grupper i området. Det er politikredsens vurdering, at de nuværende uroligheder udspringer af den samme uenighed, som de tidligere konflikter udsprang af, og at der dermed er risiko for, at de vil udvikle sig på tilsvarende vis.

Det er derfor politiets opfattelse, at der igen er en risiko for, at nogen i området vil foretage strafbare handlinger til fare for andres liv, helbred eller velfærd, for eksempel ved brug af våben, og derfor har politiet besluttet at indføre visitationszonen.

Samtidig indføres der en strafskærpelseszone i det samme område som visitationszonen. Det betyder en fordobling af strafferammen for en række former for kriminalitet, som begås i den periode, hvor strafskærpelseszonen er gældende.

For den almindelige borger har visitationszonen ikke stor betydning. Inden for visitationszonen har politiet dog lov til stikprøvevis at visitere folk efter våben uden på forhånd at have foretaget en sigtelse og uden at have en begrundet mistanke om, at den pågældende er i besiddelse af våben.

Visitations- og strafskærpelseszonen omkring Motalavej

Det indtegnede område er området omkring Motalavej i Korsør. De nævnte vejstrækninger indgår i visitations- og strafskærpelseszonen:

  • Nordlig afgrænsning: Vestmotorvejen, strækningen fra Tårnborgvejs underførelse i øst til den vestlige side af Halskovvej i vest.
  • Vestlig afgrænsning: Halsskovvej, sydgående fra Vestmotorvejen til krydset Motalavej/Halsskovvej, og derefter mod vest ad Halsskovvej til skovstykke nord for bebyggelsen Fasanhaven. Derefter mod syd langs grønt område vest for Fasanhaven til gangsti, der markerer sydlig afgrænsning af bebyggelsen Fasanhaven.
  • Sydlig afgrænsning: Stisystemet fra Bragesvej til Dyrehovedsgård Allé ud for nr. 26.
  • Østlig afgrænsning: Strækningen fra Dyrehovedgårds Allé nr. 26 mod nord til ud for nr. 73, hvor der er et grønt område, og herefter øst til krydset Tårnborgvej/Tårnborgvej, og derefter langs Tårnborgvej mod nord til Vestmotorvejen.

Øverst: Visitations- og strafskærpelseszone. (Foto: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi). DR/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.