Storebæltsbroen vil lave en digital tvilling

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Korsor.News – Et af de store teknologispring i Sund & Bælts digitale rejse er overgangen fra manuelle 2D-tegninger til digitale 3D-modeller, som er første skridt på vejen mod at skabe digitale tvillinger.

I 2017 startede Sund & Bælts digitale rejse. Målet var klart: At gå fra en traditionel drift- og vedligeholdsorganisation med manuelle arbejdsgange til at være en digital og datadreven virksomhed.

Et stort teknologispring er netop nu i gang med overgang til digitale 3D-modeller, som i fremtiden skal gøre det muligt at følge et anlæg fra skrivebordet – i realtid. Det skriver Sund & Bælt i en pressemeddelelse.

250.000 kører dagligt over Storebælt og Øresund

Med over 250.000 kunder, som dagligt bruger de trafikale livsnerver Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen, og snart også Femernforbindelsen, så er det altafgørende, at anlæggene fungerer døgnet rundt. Året rundt.

Det stiller høje krav til både den daglige drift, men også til den langsigtede vedligeholdelse, som skal sikre, at anlæggene er i topform. Og med nye teknologier til rådighed, kan det også gøres. Smart.

Fra 2D-tegninger til 3D-modeller af Storebæltsbroen

Ét af de store teknologispring i Sund & Bælts digitale rejse er overgangen fra manuelle 2D-tegninger til digitale 3D-modeller, som er første skridt på vejen mod at skabe digitale tvillinger af de store anlæg.

En digital tvilling er en levende og digital model af virkeligheden. Den består af digitale spejlinger af for eksempel en motorvej eller jernbane, som tilsammen udgør anlægget.

En digital tvilling kan for eksempel simulere den virkelige verden ved hjælp af data fra sensorer, der sender information om anlæggenes tilstand direkte ind i modellen. Den følger således anlægget og dets udvikling gennem hele levetiden.

Chef for Data og Digitalisering i Sund & Bælt, Jens Peter Brorsen, har arbejdet med de digitale tvillinger og kan se, hvordan værktøjet ikke blot kan anvendes nu og her, men også til at forudsige fremtidig vedligeholdelse.

»Vi arbejder på at udbygge vores 3D-modeller med en række forskellige data fra for eksempel sensorer eller data fra billeder, der løbende vil give os information om anlæggenes tilstand og dermed også om, hvornår det er tid til at efterse dem. På den måde vil den digitale tvilling kunne hjælpe os med at optimere vores fremtidige drift og vedligehold,« siger Jens Peter Brorsen.

Reducerer fejl og sænker omkostninger samt CO2

Med det fulde digitale overblik forbedres muligheden for at overvåge anlægget og planlægge arbejdet, og det reducerer antallet af fejl og dermed den tid, som Sund & Bælt skal være til stede ude på anlæggene.

Ambitionen er, at vedligehold kan udføres løbende med den gevinst, at inspektioner og reparationer i højere grad sættes i gang baseret på anlæggenes konkrete tilstand – hvor der i dag udføres tidsbaserede tilsyn.

Artiklen fortsætter under videoen.

På Storebæltsbroen er Sund & Bælt allerede lykkedes med at udvikle og implementere nye metoder til analyse af beton- og stålkonstruktioner, som medfører, at vedligeholdsarbejdet af broen i dag er langt mere præcist og effektivt end tidligere.

Her viser resultaterne allerede, at der kan reduceres 2 procent på de årlige driftsomkostninger frem mod 2023, hvor de ellers ville stige.

Ud over besparelsen er der også en klimagevinst, da man ved den digitale vedligeholdelse kan forlænge levetiden for det enkelte anlæg. Beregninger for Storebæltsforbindelsen alene viser, at forlænges levetiden på beton og ståloverbygning med 100 år, så spares der 750.000 ton CO2.

Øverst: Storebæltsbroen. (Foto: Sund & Bælt). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.