Politikontrol af tunge køretøjer ved Storebælt

Artiklen er opdateret for 8 måneder siden.

Korsor.News – 95 tunge køretøjer blev kontrolleret, herunder 34 fra udlandet. Politiet opdagede blandt andet en udenlandsk hestetransport, som ikke havde holdt sit daglige og lovpligtige hvil.

Flere myndigheder foretog i fællesskab kontrol af tunge køretøjer ved Storebælt. 95 køretøjer blev kontrolleret med 17 rapportoptagelser til følge. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

95 tunge køretøjer blev kontrolleret

Tungvognscenter Øst (TCØ) under Midt- og Vestsjællands Politi stod onsdag den 4. oktober 2023 bag en større kontrol af tunge køretøjer på Vestmotorvejen i Korsør lige før Storebæltsbroen.

Tungvognskontrollen blev udført i samarbejde med Færdselsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Veterinærmyndighederne, Arbejdstilsynet og Militærpolitiet, ligesom politipersonale fra Tungvognscenter Syd og Tungvognscenter Nord deltog i indsatsen.

95 tunge køretøjer blev standset og kontrolleret, og af disse var de 34 hjemmehørende i udlandet. Kontrollen medførte rapportoptagelse i 17 tilfælde, heraf i fire sager vedrørende udenlandske køretøjer.

Sagerne omhandlede overtrædelse af reglerne om transport af farligt gods, manglende installation af takograf, overtrædelse af køre-/hviletidsbestemmelserne, fejl og mangler med synsindkaldelse til følge, overtrædelse af særtransport- eller registreringsbekendtgørelsen, overlæs og reglerne om buskørsel.

En hestetransport fik et kørselsforbud

En udenlandsk hestetransport med en enkelt hest i køretøjet fik et kørselsforbud, da føreren inden for de seneste 24 timer ikke havde holdt sit daglige og lovpligtige hvil på ni timer. Ved kontrol af diagramarkene kunne føreren mistænkes for samlet set omtrent 20 timers kørsel på begge sider af et afholdt hvil på to timer til trods for, at den højeste daglige køretid højst må være 10 timer. Denne sag forventes afgjort med en klækkelig bøde samt påstand om en betinget frakendelse af førerretten.

Som yderligere eksempler kan nævnes et køretøj, som skal undersøges nærmere på grund af mistanke om installation af flere hastighedsbegrænsere, ligesom en lastbil blev afsløret i at have et ”spjæld” installeret, hvilket anses som manipulation af det forureningsbegrænsende udstyr. De øvrige sager forventes afgjort med takstmæssige bøder.

Politiet: Antallet af sager var forventeligt

»Både antallet af kontrollerede køretøjer og antallet af sager blev det forventelige efter onsdagens multikontrol, hvor fokus var på tunge køretøjer og sikkerheden ved brugen af dem i trafikken,« udtaler politikommissær Henrik Haensel fra Tungvognscenter Øst og fortsætter:

»Typen af sager var også det forventelige, når flere myndigheder arbejder sammen om kontrollen af de tunge køretøjer på det danske vejnet.«

Militærpolitiet foretog samme sted kontrol af forsvarets køretøjer med assistance fra personale fra politiets tungvognscentre. I alt 73 militære køretøjer blev kontrolleret, hvilket resulterede i blandt andet 10 synsindkaldelser.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Rigspolitiet). DR/lale.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/7u6d