Perfluorooctanesulfonate målt på Korsør Rensningsanlæg

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Korsor.News – »PFOS burde ikke være i vores spildevand i højere koncentrationer, men de uofficielle målinger indikerede, at der var for høje koncentrationer. Stoffet blev fundet ved et tilfælde, idet vi undersøgte spildevandet for neonikotinoider,« lyder det fra SK Forsyning.

SK Forsyning har målt stoffet PFOS i høje koncentrationer ved Korsør Rensningsanlæg. Fundet udgør ikke en sundhedsmæssig risiko. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Fandt PFOS ved måling af højt niveau af neonikotinoider

Nye målinger fra rensningsanlægget i Korsør har vist rester af stoffet PFOS (perfluorooctanesulfonate) i høje koncentrationer. Korsør Rensningsanlæg udledningstilladelse indeholder ikke grænseværdier for PFOS, fordi spildevand fra anlægget ikke forventes at indeholde stoffet i store mængder.

Der er målt op til 975 nanogram pr. liter i målingerne fra udløbet, hvilket er væsentligt over EU’s miljøkvalitetskrav i maritimt miljø på 0,13 nanogram pr. liter.

Stoffet er fundet i spildevand, som løber ud i Storebælt, og det blev første gang registreret i forbindelse med målinger, som SK Forsyning modtog resultaterne af i marts.

Normalt måler man ikke for stoffet i Danmark, og derfor er analyserne foretaget på Lund Universitet i Sverige.

»PFOS burde ikke være i vores spildevand i højere koncentrationer, men de uofficielle målinger indikerede, at der var for høje koncentrationer. Stoffet blev fundet ved et tilfælde, idet vi undersøgte spildevandet for neonikotinoider. I 2019 målte man høje koncentrationer af stofgruppen neonikotinoider på renseanlægget i Slagelse. På den baggrund besluttede SK Forsyning at undersøge de øvrige renseanlæg herunder Korsør Renseanlæg for neonikotinoider,« siger vandchef Jan Jørgensen, SK Forsyning, og fortsætter:

»Det var i forbindelse med disse målinger, at man opdagede de høje koncentrationer af PFOS i spildevandet. Vi var derfor ikke opmærksom på stoffet i første omgang. Derfor gik der lidt tid før, der blev taget yderligere prøver. Resultaterne af de seneste prøver modtog vi mandag, og de bekræfter, at der er unormalt høje koncentrationer af PFOS i spildevandet i udløbet fra Korsør renseanlæg.«

Kommunen forsøger at opsporer kilden til forureningen

PFOS er som udgangspunkt ikke lovlig at bruge i Danmark i dag, men der er undtagelser. Miljøstyrelsen, som er tilsynsmyndighed, blev i oktober orienteret om fundet, og er ligeledes orienteret om de nye målinger.

Det vides ikke, hvor stoffet kommer fra, og derfor har Miljøstyrelsen opfordret til, at Slagelse Kommune opsporer kilden til forureningen. Slagelse Kommune går efter nytår i gang med at opspore kilden til forureningen.

»PFOS er et miljøfremmed stof, som er skadelig for havmiljøet. Men der er ikke en sundhedsmæssig risiko ved de høje koncentrationer, vi har fundet på Korsør Rensningsanlæg, fordi spildevandet bliver udledt til Storebælt, hvor det bliver blandet med havvandet. Men efter nytår går vi i gang med at undersøge, hvor forureningen stammer fra, og hvad vi kan gøre for at stoppe forureningen,« siger Jette Jungsberg.

Øverst: PFOS (perfluorooctanesulfonate). (Foto: Jynto, CC0, via Wikimedia Commons). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.