Nyt varmepumpeanlæg på vej på Halsskov

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Korsor.News – Det nye varmepumpeanlæg på Halsskov vil kunne levere cirka 25 procent af den energimængde, der bruges ved fuld last på den koldeste vinterdag. Det svarer til cirka 1000 husstandes årlige varmeforbrug.

Envafors udbygger snart med endnu mere grøn varme. Det betyder, at der aktuelt er et stort udbud på et varmepumpeanlæg, som vil blive placeret ved siden af det fjernvarmeanlæg og det solvarmeanlæg, som i forvejen ligger på Halsskov. Det oplyser forsyningsselskabet i en pressemeddelelse.

Synergi mellem de tre anlæg øger effektiviseringen

»Vi er i gang med et udbud på et stort varmepumpeanlæg, der skal ligge på Halsskov,« siger energichef Carsten Lunde og fortsætter:

»Når det står færdigt, vil det kunne levere cirka 25 procent af den energimængde, der bruges ved fuld last på den koldeste vinterdag. Eller sagt med andre ord, så kan anlægget levere varme til cirka 1000 husstandes årlige forbrug.«

Der, hvor varmepumpen bliver opført, ligger der i forvejen en stort solvarmeanlæg og et halmfyret varmeanlæg:

»Hidtil er varmen til Korsør og Halsskov produceret på disse to anlæg samt den flisfyrede kedel på Norbrinken. Der skal ligeledes udvindes varme på et røggasanlæg, som omdanner varme af den røg, som det halmfyrede anlæg producerer. Med varmepumpen vil det være muligt at udnytte solvarmen 10-15 procent mere effektivt, da der kan sendes koldere vand ud til panelerne som dermed optager mere varme fra solen. Sammen med varmepumpen vil de tre anlæg give en væsentlig effektivisering, sådan at der produceres meget mere grøn varme,« siger Carsten Lunde og fortsætter:

»Vi forventer at kunne indgå kontrakt med en entreprenør i slutningen af 2022, mens selve anlægget vil blive opført i løbet af 2023. Det betyder, at varmen fra varmepumpen vil kunne strømme ud til forbrugerne omkring årsskiftet 2023-24.«

Envafors har i forvejen to andre store fjernvarmeanlæg i Slagelse, der producerer varme på halm og flis. Der er mange nye forbrugere, der inden for de nærmeste år vil komme med på fjernvarmen, idet Envafors er i gang med store udvidelser af fjernvarmeområderne både i Slagelse og Korsør/Halsskov.

Multiforsyningsselskaberne NK-Forsyning i Næstved Kommune og SK Forsyning i Slagelse Kommune har stiftet et fælles serviceselskab, som hedder Envafors. Læs også: SK Forsyning bliver til Envafors.

Øverst: Fjernvarmeanlæg og solvarmeanlæg på Halsskov i Korsør. (Foto: SK Forsyning). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.