Millioner til vandsportscentret i Halsskov Færgehavn

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Korsor.News – Sydmolen i det nye vandsportscenter lukker ikke, men det kræver flere millioner fra byrådet. Økonomiudvalget anbefaler, at finansieringen sker via kassen.

Arbejdet med vandsportscentret i Halsskov Færgehavn fortsætter, og i den forbindelse har Økonomiudvalget i Slagelse Kommune besluttet at bruge flere penge på renovering af ydermolerne. Årsagen er, at molerne er i dårligere stand end tidligere antaget.

Det drejer sig om omkring fire millioner kroner, og det næsten enige Økonomiudvalg anbefaler, at finansieringen sker via kassen. Det skal nu godkendes af byrådet. Enhedslistens Thomas Clausen ønsker derimod, at udgiften finansieres af midlerne afsat til projekt “Byen møder vandet”.

»Vi syntes faktisk ikke, at vi havde andre muligheder«

Forvaltningen havde opfordret Økonomiudvalget til at vælge en billigere løsning ved at lukke den sydlige mole for publikum, men syd-molen forbliver åben, hvis byrådet følger Økonomiudvalgets beslutning.

»Det er af nød, vi gør det. Men vi syntes faktisk ikke, at vi havde andre muligheder, hvis man virkelige ville det her, og det ville vi,« siger Villum Christensen (LA), der er formand for Erhvervs- og Teknikudvalget og medlem af Økonomiudvalget til TV ØST.

Villum Christensen oplyser videre til SN.dk, at man ønsker at få problemet med nedslidningen løst en gang for alle ved at bevilge de ekstra penge til molerne. I øvrigt er den tidligere færgehavn ikke blevet vedligeholdt i mere end 20 år.

Sydmolen er meget ringere end tidligere konstateret

I forrige måned blev det konstateret, at det ville blive dyrere at reparere molerne end rådgivervirksomheden Orbicon tidligere havde beregnet.

»Ved opstarten af nedbrydningsarbejdet på ydersiden af Sydmolen ved overgangen til molehovedet, har Zøllner d. 5. september 2018 konstateret, at tilstanden af denne del af molen er væsentligt ringere end tidligere konstateret.

Zøllner har i denne forbindelse kunne konstatere, at undermineringen har et omfang, hvor betonoverbygningen kun er understøttet af enkelte sten på de yderste ca. 7 meter inden molehovedet. Derudover har de erfaret, at betonen her er forvitret i højere grad end andre steder på molen, og at der hertil er truffet vandudsivning fra selve moleoverbygningens betonkonstruktion omkring kote +1,00. Dette tyder på hulrum af en vis størrelse inde i molen, som kan medføre en accelereret nedbrydning af betonen som følge af frostsprængninger,« skriver rådgivervirksomheden Orbicon i en redegørelse til kommunen.


Arkivfoto: Slagelse Media.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.