Byrådsudvalg: Hospice er ikke en kommuneopgave

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Slagelse.News – Flertallet i Forebyggelses- og Seniorudvalget i Slagelse Kommune vil ikke arbejde videre med etablering af hospicepladser. De mener, at det er en regionsopgave at sikre lokale hospicepladser.

Forebyggelses- og Seniorudvalget i Slagelse Kommune besluttede tirsdag, at byrådet ikke skal arbejde videre med etablering af hospicepladser. Det er en regionsopgave, lyder det.

»Socialdemokratiet beslutter ikke at arbejde videre med etablering af Hospicepladser, da det er en regionsopgave. Ældrerådets høringssvar lyder også på at de ikke anbefaler et Hospice,« står der i referatet.

Tidligere har regionsrådet besluttet, at regionen ikke ønsker at indgå en aftale omkring drift af hospicepladser.

Da Forebyggelses- og Seniorudvalget har taget den samme beslutning, får uhelbredeligt syge borgere i Slagelse Kommune ikke adgang til pleje på et lokalt hospice.

Alternative muligheder for at etablere hospicepladser

Initiativtagerne bag Korsør Hospice Støtteforening ønskede, at der blev set på alternative muligheder for at etablere hospicepladser på Korsør Sygehus, og det måtte gerne være i kombination med andre funktioner.

Et hospice tilbyder lindrende pleje, omsorg og livskvalitet til uhelbredelig syge og døende patienter, hvor den helbredende behandling er opgivet til fordel for en lindrende indsats – en såkaldt palliativ behandling. Disse forløb tilrettelægges i tæt samarbejde med den syge og dennes pårørende.

Ved kommunens budgetforhandlinger i 2019 blev forslaget vedrørende etablering af Hospice Korsør ikke vedtaget, men i løbet af foråret talte bestyrelsen i Korsør Hospice Støtteforening med flere byrådsmedlemmerne, og det vakte åbenbart en interesse.

Forebyggelses- og Seniorudvalget skulle derfor træffe en beslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at indgå i et samarbejde og dermed finansiere driften af et hospice i Korsør – i daglig tale Korsør Hospice.

Der er i Finansloven 2019 (Folketinget) afsat en reservationsbevilling på 2,5 millioner kroner i 2019 og 2,5 millioner i 2020 til ombygning af Korsør Sygehus til hospice med 10 pladser. Samtidig er der afsat 0,6 millioner kroner årligt i 2020-2022 til drift.

Restitutionspladser på vej til Blomstergården i Slagelse

I første omgang ønsker Korsør Hospice Støtteforening at etablere to hospicepladser i kombination med ti restitutionspladser på det tidligere Korsør Sygehus.

Restitutionspladser anvendes til borgere, der er for syge til at komme hjem efter sygehusophold, eller hvor det er uforsvarligt at lade borger være hjemme i egen bolig. Der er et stigende behov for denne type midlertidige ophold.

Det fremgår af referatet, at kommunens administration vurderer, at modellen med to hospicepladser i kombination med ti restitutionspladser giver god mening, og at de to hospicepladser vil dække det aktuelle behov.

Dog vurderer administrationen, at behovet for midlertidige restitutionspladser vil blive indfriet, når der kommer flere pladser på Blomstergårdens plejecenter i Slagelse By.

Slagelse Kommune åbner for tolv nye midlertidige pladser på Blomstergården i september 2020. Dermed vil der være 48 midlertidige pladser på Blomstergården.

Ældrerådet i Slagelse Kommune anbefaler ikke et hospice

Flertallet i Forebyggelses- og Seniorudvalget (Socialdemokratiet) har nu besluttet, at de ikke skal arbejde videre med etablering af hospicepladser, da det er en regionsopgave. Der henvises samtidig til Ældrerådets høringssvar.

Ældrerådet i Slagelse Kommune anbefaler ikke et hospice. Det fremgår af deres høringssvar fra september 2019, som er underskrevet af Tonny Korndrup, der er formand for Slagelse Ældreråd.

Dermed skal administrationen kun arbejde videre med beregninger på de førnævnte ti restitutionspladser, og det skal oversendes til budgetforhandlingerne.

Venstre og Dansk Folkeparti ønsker derimod, at der arbejdes videre med to hospicepladser og ti restitutionspladser. Det skal også oversendes til budgetforhandlingerne.

Find flere artikler om hospice på: Slagelse.News.

Øverst: Korsør Sygehus. (Arkivfoto: Slagelse Media). RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.