Sundhedsprofil: Hvordan har du det?

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – Sundhedsprofilen fra 2017 viste, at 21 procent af de voksne borgere i Slagelse Kommune røg dagligt. Til sammenligning røg 19 procent af borgerne i Region Sjælland dagligt.

I dag den 5. februar modtager tilfældigt udvalgte borgere et spørgeskema med undersøgelsen: “Hvordan har du det?” Det oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

21 % af voksne borgere i kommunen ryger dagligt

Den 5. februar modtager tilfældigt udvalgte borgere et spørgeskema med undersøgelsen: “Hvordan har du det?” Spørgeskemaet giver et øjebliksbillede af danskernes sundhed, så både kommuner og regioner kan tilpasse og planlægge sundhedsfremmende indsatser, forebyggelse og behandling.

Undersøgelsen gennemføres hvert fjerde år, og den seneste sundhedsprofil fra 2017 viste, at antallet af daglige rygere og storrygere i Slagelse kommune ligger højt. Sundhedsprofilen betød derfor, at Slagelse Kommune satte gang i endnu flere forskellige rygestoptilbud.

Rygning er den faktor, der har den største negative indflydelse på danskernes helbred. I Sundhedsprofilen fra 2017 viste tallene, at 21 procent af de voksne borgere i Slagelse Kommune (16+) røg dagligt, hvoraf 11 procent var storrygere.

Til sammenligning røg 19 procent af borgerne i Region Sjælland dagligt.

Slagelse Kommune satte gang i flere indsatser

På baggrund af de høje tal satte Slagelse Kommune gang i en række forskellige indsatser, der skal hjælpe til at forebygge rygestart og fremme rygestop.

»Hvis færre borgere ryger, så vil det betyde forbedret folkesundhed, og det vil kunne give den enkelte flere gode leveår,« siger Louise Friis Pihl, som er koordinator for Sundhedsprofilen i Slagelse Kommune, og fortsætter:

»Vi bruger Sundhedsprofilen til at se, hvor vi som kommune skal sætte ind med forebyggelse og ud fra tallene kunne vi se at rygning var et område, hvor vi skulle udvide vores tilbud endnu mere. Vi har udviklet endnu flere rygestoptilbud, så de passer bedst muligt til den enkelte borger, for det ved vi øger succesen for et rygestop.«

Fællesskab på rygestopholdet medvirker til rygestop

En af de borgere, der har benyttet sig af Slagelse Kommunes rygestoptilbud er Ejvind Petersen, som startede på et rygestophold 6. august og har været røgfri siden 25. august 2020.

»Det har været rigtig fint at være med på rygestopholdene. Vi har haft gode undervisere både på rygestopholdet og i fastholdelsescaféen, hvor vi har lært om, hvorfor vores krop reagerer, som den gør, når man pludselig skal mangle sin røg,« siger Ejvind Petersen og fortsætter:

»Vi fik en god fortrolighed på holdet, hvor vi har hjulpet og bakket op om hinanden, også når det var svært at holde fast i de nye røgfrie vaner. Samtidig så er det altid nemmere at lykkes med noget i fællesskab – man vil jo heller ikke svigte sit hold. Jeg har haft nemt ved at stoppe, og jeg kommer aldrig til at ryge igen.«

Undersøgelsen gennemføres i hele landet og svarene fra borgerne i Slagelse Kommune bruger både Region Sjælland og Slagelse Kommune til at målrette og udvikle sundhedstilbud til borgerne.

Alle svar er værdifulde – uanset man er syg eller rask

»Sundhedsprofilen giver os en unik mulighed for at få et øjebliksbillede af borgernes sundhed og trivsel. Alle svar er lige værdifulde, uanset om man er frisk og rask, har det mindre godt eller er syg,« siger fungerende formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget, Unnie Oldenburg (S), og fortsætter:

»Vi håber derfor, at alle, som har modtaget spørgeskemaet, vil tage sig tid til at svare på spørgsmålene, så vi kan udvikle og tilbyde de rette sundhedstilbud til glæde for dem selv eller deres nærmeste.«

Som tak for hjælpen trækker Region Sjælland lod om præmier blandt alle, der deltager i undersøgelsen. Man kan vinde op til 5.000 kroner.

Læs også: Regionen: Hvordan har du det? (Zand.News).

Øverst: Genrefoto. (Foto: Ljupco / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.