Ny selvbetjeningsløsning til aktindsigt hos jobcentret

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 9 måneder siden.

Slagelse.News – Min Sag (minsag.slagelse.dk) er en selvbetjeningsløsning for borgere og for partsrepræsentanter. Min sag giver mulighed for at anmode om aktindsigt i ens sag og få sine dokumenter sendt til e-Boks indenfor 1 til 7 arbejdsdage.

Jobcenter Slagelse behandler årligt omkring 1.000 aktindsigtsanmodninger fra borgere og øvrige parter, som ønsker indsigt i sager.

Indtil nu har man skulle henvende sig skriftlig eller mundtlig til jobcenteret, men nu skal selvbetjeningsløsningen Min Sag sikre en lettere og hurtigere proces. Det oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Min Sag både letter og afkorter sagsbehandlingstiden

Som et led i Slagelse Kommunes budgetaftale 2020 er det vedtaget, at man skal kunne anmode om aktindsigt i Jobcenter Slagelse digitalt.

Det sker for at lette processen for borgere, som ønsker indsigt i deres sag, og samtidig afkorte sagsbehandlingstiden.

Det må ifølge forvaltningsloven højst tage 7 arbejdsdage at få aktindsigt, men robotten Clara har allerede bevist, at den nye selvbetjeningsløsning Min Sag kan gøre det betydelig hurtigere.

De første tilbagemeldinger fra borgere er yderst positive

I en rundspørge blandt de første borgere, der har benyttet sig af selvbetjeningsløsningen Min Sag er de foreløbige erfaringer positive.

Der er udbredt tilfredshed med den digitale anmodningsform, blandt andet udtaler en borger, der ønsker at være anonym, at hun fandt det oplagt at bede om aktindsigt digitalt, og at hun oplevede processen som enkel og ligetil.

Hun modtog allerede efter to arbejdsdage sin 179 sider lange aktindsigt i sin e-Boks.

Ønsker at udbrede kendskabet selvbetjeningsløsningen

Nu arbejder Jobcenter Slagelse på at udbrede kendskabet til Min Sag.

Samtidig er det tanken, at selvbetjeningsløsningen på sigt skal videreudvikles, så man let og enkelt også kan søge indsigt i specifikke dokumenter, hvis man eksempelvis kun ønsker at få indsigt i de lægelige oplysninger, der ligger til grund for en afgørelse.

Min Sag er en selvbetjeningsløsning for borgere og for partsrepræsentanter. Min sag giver mulighed for at anmode om aktindsigt i ens sag og få sine dokumenter sendt direkte til din digitale postkasse indenfor 1 til 7 arbejdsdage.

Man kan både få aktindsigt via MinSag-portalen og via Slagelse Kommunes hjemmeside. Det kræver blot et NemID-login. Hvis man er tredjepart, der søger indsigt på vegne af en borger, kræver det, at man uploader en fuldmagt.

Min Sag kan give indsigt i alle sager, som har været igennem jobcenteret inden for de seneste 5 år. Hvis sagen er ældre end 5 år, skal anmodningen dog stadig ske ved henvendelse til Jobcenteret.

Få aktindsigt med NemID på: slagelse.dk.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Simon / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.