Lise Beha Erichsen får Dannebrogsordenens Ridderkors

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – Hjernesagens tidligere mangeårige direktør og landsformand, Lise Beha Erichsen fra Slagelse, er tildelt Dannebrogsordenens Ridderkors.

Hjernesagens tidligere mangeårige direktør og landsformand, Lise Beha Erichsen, der bor i Slagelse, er blevet tildelt Dannebrogsordenens Ridderkors for sit ihærdige og fortjenstfulde arbejde for mennesker ramt af stroke. Det oplyser Hjernesagen i en pressemeddelelse.

Mangeårigt arbejde inden for erhvervet hjerneskade

Efter næsten 20 års engagement i Hjernesagen og halvandet år som pensionist blev hun i går tildelt Dannebrogsordenens Ridderkors af Hjernesagens nuværende landsformand, Tue Byskov Bøtkjær, ved en lille ceremoni i Danske Handicaporganisationers Hus.

Lise Beha Erichsen får udmærkelsen efter et mangeårigt arbejde for at hjælpe mennesker med erhvervet hjerneskade. Fra 2001 til 2017 var hun således først sekretariatschef og siden direktør i Hjernesagen, og fra 2017 til 2020 var hun samme forenings landsformand.

Deltagelse i utallige nationale udvalg og arbejdsgrupper

Lise Beha Erichsen er født i København, uddannet jurist fra Københavns Universitet og har arbejdet i både Ankestyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Landsforeningen for Polio- og Trafik- og Ulykkesskadede, inden hun kom til Hjernesagen.

Igennem sine mange år i Hjernesagen har Lise Beha Erichsen arbejdet engageret og utrætteligt for at sætte strokeramtes sag på den politiske dagsorden. Hun har desuden deltaget i utallige nationale udvalg og arbejdsgrupper omkring udvikling af bedre forebyggelse, behandling, rehabilitering og sociale tilbud til mennesker med stroke og handicap.

Hun har i forskellige sammenhænge været udpeget som repræsentant for paraplyorganisationen DH, Danske Handicaporganisationer – blandt andet da hun i en årrække sad som DH’s repræsentant i Det Nationale Handicapråd.

I mange år var Lise Beha Erichsen bosiddende i Holbæk sammen med sin mand Lars Kaarsholm, men sammen er de i deres pensionisttilværelse nu flyttet til Slagelse. Ridderkorset blev overrakt den 25. januar ved en ceremoni i Hjernesagens lokaler i Høje Taastrup.

Hjernesagen er en privat og uafhængig organisation for mennesker med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Størstedelen af organisationens medlemmer er ramt af stroke, en fællesbetegnelse for blodprop og blødning i hjernen. Sygdommen rammer hvert år 12.000 danskere og er den hyppigste årsag til, at voksne får et handicap. Det anslås, at mere end 110.000 danskere lever med diagnosen stroke, og at sygdommen rammer hver syvende dansker. Hjernesagens protektor er HKH Kronprinsesse Mary.

Øverst: Lise Beha Erichsen. (Foto: Markus Redvall). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.