Hvordan påvirker spildevand biodiversiteten i vandløb?

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – SK Forsyning modtager 1,9 millioner kroner til et forskningsprojekt, som skal undersøge spildevands påvirkning på biodiversiteten i vandløb.

SK Forsyning har fået svar på en ansøgning om midler fra MUDP (Miljøteknologisk Udviklings-, test- og DemonstrationsProgram).

Svaret er positivt, og derfor er der penge på vej til at indlede et forskningsprojekt, som skal undersøge spildevands påvirkning på biodiversiteten i vandløb. Det skriver SK Forsyning i en meddelelse.

Indvirkning på smådyr og insekter skal undersøges

Det er en glad og stolt “Biolog og Procesansvarlig”, Natascha Kock Pedersen, som i dag har fået at vide, at MUDP har bevilget 1,9 millioner kroner til et forskningsprojekt, der skal undersøge spildevands påvirkning på vores vandløbs biodiversitet.

»Kort forklaret handler det om, at vi nu kan gå i gang med at undersøge, hvilken indvirkning blandt andet overløb har på de smådyr og insekter, der findes i vores vandløb med en ny metode (DNA-teknologi: Nanopore, red.), som gør det meget lettere end hidtil og væsentligt billigere,« siger Natascha Kock Pedersen og fortsætter:

»Vi håber på, at projektet på sigt kan bane vejen for, at den metode, der anvendes i projektet, bliver noget som alle forsyningsselskaber kan bruge i deres daglige arbejde til overvågning og beskyttelse af biodiversiteten. Når der sker overløb – for eksempel i forbindelse med skybrud eller større regnmængder – kan der ske forandringer i antallet af smådyr og insektlarver og i hvilke arter, der findes i vandløbene. Det vil vi dels bedre kunne overvåge, dels vil vi kunne minimere påvirkningen af overløb fremadrettet, for det vil give os en stor viden om, hvor og i hvilket omfang overløbene skaber problemer for biodiversiteten.«

Data skal deles med andre forsyningsselskaber

SK Forsyning har fået bevilget 1,9 millioner kroner til projektet, som starter op i januar 2022 og slutter til december 2023.

»Det er meningen, at vi implementerer metoden som en fast procedure, når projektet er slut, og vi påtænker ligeledes at udbrede den læring, så andre forsyningsselskaber kan få glæde af den,« siger Natascha Kock Pedersen og afslutter:

»Der er ikke ret mange i Danmark, som ellers kan undersøge for smådyr og insektlarver i vand. Med den nye metode bliver det forhåbentligt muligt at foretage undersøgelser hele året – og særligt i efteråret, hvor der primært ses overløb pga. nedbør. Med den gamle metode har man primært kunnet undersøge biodiversiteten forår og sommer. Alt i alt er der mange fordele ved dette her, og vi kan næsten ikke vente med at komme i gang.«

Fakta om forskningsprojekt:

  • Forskningsprojektet er et samarbejde mellem SK Forsyning, NIRAS, Aalborg Universitet og DMR (Dansk MiljøRådgivning).
  • Det forventes, at der i fremtiden vil blive stillet endnu skrappere krav til overvågning af biodiversitet fra myndighedernes side – både i forbindelse med udledning af spildevand fra rensningsanlæg og i forbindelse med udledning af overfladevand fra for eksempel veje. SK Spildevand har derfor et ønske om selv, på simpel vis, at kunne undersøge, hvordan biodiversiteten i recipienten påvirkes af spildevandsudløb.
  • DNA-metoder kan anvendes til vurdering af biologiske kvalitetselementer og vandkvalitet i vandløb – for eksempel smådyr og insektlarver, fisk, alger og planter
  • Det er målet, at test-metoden (Nanopore) fremadrettet kan anvendes i marken af egne medarbejdere on site, eller i egne relativt simple laboratorier. I tillæg udvikles og testes udstyr til automatiseret og intelligent DNA-prøvetagning, baseret på bestemte hændelser, der potentielt kan påvirke natur og biodiversitet. Det vil betyde hurtig, billig og årstidsuafhængig test af biodiversiteten.
  • Den nye metode benchmarkes (sammenlignes) med eksisterende konventionelle metoder for at undersøge, hvor langt man kan nå med den nye metode frem for den gamle.

Øverst: Natascha Kock Pedersen er biolog og procesansvarlig. (Foto: SK Forsyning). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.