Har du fået en mærkelig regning fra SK Forsyning?

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Slagelse.News – Flere af SK Forsynings kunder har ytret sig negativt om deres regning på Facebook, men hvad er op og ned i de nye regninger?

Flere kunder fortæller blandt andet, at de har modtaget en større regning end forventet. Nu kommer SK Forsyning med en forklaring i en pressemeddelelse.

Flere ting har gjort kunderne utilfredse med regningen

Der kan være mange årsager til en større regning, og derfor er det ikke muligt at komme med en forklaring, der dækker alle typer kunder.

SK Forsyning oplyser, at de har været i kontakt med rigtig, rigtig mange kunder i de sidste par dage. Det viser sig, at der er flere ting, som har gjort kunderne utilfredse. Der kan altså ikke peges på én specifik forklaring.

Ny afregningsperiode, nyt kundenummer og ny elmåler

Der er blandt andet utilfredshed over:

Ændring af afregningsåret: SK har ændret afregningsperioden, så den nu følger kalenderåret. Det betyder, at kunderne lige nu bliver afregnet for 14 måneder – og ikke som normalt for 12 måneder. Perioden, som bliver afregnet nu, går fra 1/11-2018 – 31/12-2019.

Ændring af kundenummer: De el-kunder, som har fået et nyt kundenummer, har samtidig modtaget den første aconto-rate på deres nye kundenummer, og dermed har de fået to regninger, men det er ikke en ekstraregning. Normalt ville aconto-regningen med det nye kundenummer blive opkrævet sammen med årsafregningen, men på grund af lovgivningen har en del el-kunder fået nyt kundenummer, som medfører to regninger denne gang.

»Vi har kommunikeret om forandringen både på årsafregningen, på hjemmesiden, på Facebook og på LinkedIn – men ikke alle vores kunder har set informationen,« skriver SK Forsyning.

Fjernaflæste målere er mere præcise: De nye fjernaflæste målere er mere præcise end de gamle manuelt aflæste målere. Når nogle kunder oplever, at regningen er en del højere end hidtil, skyldes det i mange tilfælde, at deres gamle måler ikke er blevet aflæst korrekt. Samtidig bliver man afregnet for det faktiske forbrug – men det er bagudrettet. Aconto-regningen bliver beregnet ud fra det bagudrettede forbrug, men det betales forud.

Flytning til ny adresse: Hvis man er flyttet ind et nyt sted, bliver forbruget det første år baseret på et standardforbrug, som man bliver aconto-opkrævet ud fra. Hvis man er en husstand, der er meget forskellig fra det, som man hidtil har kaldt “normen” for to voksne og to børn, så bør man kontakte SK Forsyning.

Ændrede vaner: En del kunder synes ikke selv, at de har ændret vaner, men det viser det sig ofte, at de rent faktisk har ændret vaner. Det kan være en teenager, som har fået en computer – og at den kører i døgndrift. Det kan være en gammel fryser, som måske ovenikøbet trænger til afrimning og derfor er blevet en strømsluger.

Priserne er uændrede i forhold til sidste år

SK Forsynings priser på både el, vand og varme er uændrede i forhold til sidste år, så det er ikke årsag til, at nogle kunder har fået en højere regning end forventet.

»Kunder, der har spørgsmål til deres afregning, er naturligvis meget velkommen til at kontakte os. Så kan vi sammen gennemgå regningen og finde årsagen,« skriver SK Forsyning.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Geralt / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.