Fokus på fædrene gør Slagelse til guldkommune

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – »Når fædrene i højere grad er involveret, betyder det også, at sundhedsplejerskerne nemmere kan opdage eventuelle fødselsdepressioner hos fædrene,« lyder det fra Børne- og Ungeudvalget i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune er netop blevet udnævnt til guldkommune af Forum for Mænds Sundhed. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Fædrene inddrages på samme vilkår som mødrene

Udnævnelsen til guldkommune skyldes blandt andet en indsats, hvor nybagte fædre tidligt bliver involveret på lige fod med mødrene, og fordi der er støtte og vejledning, når man tager hul på et nyt liv som far.

Det er en stor og glædelig forandring for de fleste at blive forælder, men det kan også være en stor omvæltning. I tiden med den lille ny er det vigtigt, at begge forældre er engagerede og nærværende og inddrages i forældreskabet.

Forum for Mænds Sundhed har lavet en kortlægning af de danske kommuners indsatser for fædre. I den forbindelse er Slagelse Kommune blevet udnævnt til “guldkommune”, fordi der gøres en rigtig stor indsats for at inddrage fædrene på samme vilkår som mødrene. Det gælder for eksempel, når fædrene skal mødes med sundhedsplejersken.

Læs også: Sundhedsplejersker skal observere nybagte forældre.

»Far er lige så vigtig som mor, og vores sundhedsplejersker prioriterer altid at få far med til de tilbud, vi giver til forældre. Vi har i Danmark verdensrekord i mødre på arbejdsmarkedet. Det betyder, at faren har en langt mere fremtrædende rolle end før i tiden, og derfor skal vi også være gode til at involvere far på lige fod med mor, så de føler sig inkluderet,« siger Bodil Bahnsen, der er leder af Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune.

Gavner familien, at begge forældre er involveret

»Det betyder meget for en lille familie, at begge forældre er involveret, og børnene udvikler sig bedre, både motorisk og mentalt, når begge forældre er med. Derfor er det helt naturligt i 2021, at fædrene selvfølgelig skal inddrages ligesom mødrene. Vi er derfor rigtig glade for, at vi med udnævnelsen bliver anerkendt for det arbejde,« siger Unnie Oldenburg (S), der er næstformand i Forebyggelses- og Seniorudvalget.

Slagelse Kommune har knap 30 sundhedsplejersker, som gør meget ud af at sørge for, at fædrene er med, når de mødes med de nybagte familier.

Allerede fra graviditetsmødet, som er det første møde, inviteres den kommende far med. Også for at støtte mændene i forældreskabet og i at blive engagerede og nærværende fædre. Sundhedsplejerskerne fortæller blandt andet også om “Far for livet”, som er et projekt, der skal skabe stærke relationer mellem far og barn.

Mulighed for at opdage fødselsdepression hos fædre

»At blive forældre er et partnerskab, og det er supervigtigt at få inddraget begge forældre fra start. Førhen kunne fædrene måske godt føle sig overset, da mange tilbud primært henvendte sig til den kommende mor. Derfor henvender sundhedsplejerskerne og deres materialer sig nu i lige så høj grad til far såvel som mor. Når fædrene i højere grad er involveret, betyder det også, at sundhedsplejerskerne nemmere kan opdage eventuelle fødselsdepressioner hos fædrene, som er et problem, der kommer mere og mere fokus på,« siger Helle Jacobsen (V), der er medlem af Børne- og Ungeudvalget.

For at inkludere fædrene endnu mere er en række aktiviteter for fædre og deres børn på vej i Slagelse Kommune. Der er blandt andet etableret fædregrupper, som vi kender dem fra mødregrupper. Konceptet Fars Legestue er ved at blive startet op, og der er også flere idrætsaktiviteter for far og barn på vej.

Øverst: Genrefoto. (Foto: NelliSyr / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.