Ansatte og elever får måske rygeforbud

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – Medarbejdere og folkeskoleelever i Slagelse Kommune får måske rygeforbud. Dog ser det ud til, at medarbejderne må ryge i hjemmet samt under kørsel til og fra møder.

Økonomiudvalg tager stilling til røgfri arbejds- og skoletid

Senere i dag skal økonomiudvalget i Slagelse Kommune tage stilling til røgfri arbejdstid og røgfri skoletid.

Efter indstilling fra Forebyggelses- og Seniorudvalget havde Økonomiudvalget tidligere besluttet at sætte en involverende proces i gang i alle MED-udvalg, men det viser sig, at der ikke tegner sig et entydigt billede af tilbagemeldingerne.

En del tilbagemeldinger om røgfri arbejdstid henviser til den gældende personalepolitiske retningslinje og lovgivningen som værende tilstrækkelige, mens andre bakker op omkring indførelse af røgfri arbejdstid. Enkelte MED-udvalg har valgt ikke at give en anbefaling.

Der tegner sig heller ikke et entydigt billede af tilbagemeldingerne om røgfri skoletid. Cirka halvdelen af tilbagemeldingerne foretrækker en central beslutning om røgfri skoletid, og den anden halvdel foretrækker en decentral beslutning om røgfri skoletid.

Hjemmearbejde og kørsel til møder skal måske undtages

Forebyggelses- og Seniorudvalget har nu indstillet en anbefaling til økonomiudvalget om at indføre røgfri arbejdstid. Et mindretal ved Venstre og Dansk Folkeparti stemmer imod og ønsker blot, at rygeloven følges.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser har peget på røgfri skoletid, men tilføjer, at hjemmearbejde samt transporttid til og fra møder i arbejdstiden ikke skal være omfattet. Rygeforbuddet skal gælde ansatte, elever og forældrene, som opholder sig på skolens matrikel.

Forebyggelses- og Seniorudvalget har også anbefalet røgfri skoletid, men Venstre og Dansk Folkeparti ønsker, at hjemmearbejde samt kørsel til og fra møder undtages.

En ud af fire grundskoler i landet har gjort skoletiden røgfri

Ifølge loven har det siden 2012 ikke været tilladt at ryge på skolernes matrikel. Men uden for skolens område må man gerne.

Knap en ud af fire grundskoler i hele landet har gjort skoletiden helt røgfri. Det viser en ny kortlægning, som Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet.

Men selv om flere skoler skærper rygereglerne, kan eleverne på hver anden skole stadig ryge i pausen. Det oplyser Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse.

»Vi er glade for, at så mange skoler har indført røgfri skoletid. Vi ved, at flere unge ryger, hvis de oplever lærere og skolekammerater ryge. Røgfri skoletid har betydning for, om eleverne får en fremtid uden rygning og afhængighed,« siger Tenna Børsting Christiansen, projektleder i Kræftens Bekæmpelse.

Kræftens Bekæmpelse har i flere år anbefalet røgfri skoletid for at forebygge, at børn og unge begynder at ryge. Men selv om otte ud af ti danskere bakker op, er det først i løbet af de sidste år, at skoler og kommuner for alvor er begyndt at handle på de gode råd.

Skoleledere er nervøse for, om de kan håndhæve reglerne

»Nogle skoleledere er nervøse for, om de kan håndhæve reglerne om røgfri skoletid. For hvem skal tjekke, om der er elever, der ryger uden for skolen? Andre er bekymrede for modstand fra de medarbejdere, der ryger,« forklarer Tenna Børsting Christiansen.

Undersøgelsen viser også, at eleverne på hver anden skole kan gå uden for skolens område og ryge, hvis de vil. Og det på trods af, at de ikke er gamle nok til at købe cigaretter i en butik.

»Det er bekymrende, at så mange elever stadig kan ryge i løbet af skoledagen. Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge. Og en del af dem ryger deres første cigaretter i skoletiden. Der er brug for, at skolerne bruger deres enorme potentiale til at forebygge rygning,« siger Tenna Børsting Christiansen.


Arkivfoto: Rigspolitiet.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.