Ringparken i Nordbyen

Vision Ny Ringby 2025 for Ringparken i Nordbyen i Slagelse er ikke identisk med den nye helhedsplan i Slagelse Kommune.

Den nye helhedsplan skal gøre op med det dårlige image, der præger Motalavej i Korsør, Ringparken i Nordbyen i Slagelse, Byskov Alle i Slagelse samt Præstevangen og Parkvej i Skælskør.

Det drejer sig om boligselskaberne FOB, Slagelse Boligselskab, Slagelse almennyttige Boligselskab, Bolig Korsør og Skælskør Boligselskab.

For få normbærende voksne i Ringparken

40,8 procent af alle unge med anden etnisk baggrund i Slagelse bor i et udsat boligområde.

Den høje andel af unge indvandrere eller efterkommere og en fraflytningsprocent på 21 procent betyder, at der er få normbærende voksne i områderne.

Det opleves utryghedsskabende og er med til at fastholde en høj fraflytningsprocent.

FOB’s hensigt og oplæg med Vision Ny Ringby

Vision Ny Ringby 2025 går ud på, at FOB vil forandre det dårlige image i Ringparken i Nordbyen, men bibeholde de positive egenskaber. Visionen bygger på, at der skal være flere boliger af forskellige typer, hvor der skal være plads til de unge, til familier og til seniorer.

Der skal også skabes oplevelsesrige gader og grønne gårde, og der skal være en direkte cykelforbindelse fra Ny Ringby til bymidten og det nye campusområde ved stationen.

Læs visionsoplægget på: fob.dk/16-11-2016-ny-ringby-2025/.

Beboernes egne bekymringer om oplægget

FOB’s beboerblad skriver i midten af 2017, at visionsoplægget, Ny Ringby 2025, er blevet godt modtaget i byrådet og “i byen i øvrigt”. Desuden skriver FOB, at “nogle beboere har udtrykt bekymring for, om det kan give stigende huslejer”.

Mange beboere giver udtryk for, at det er en forkert fremstilling, og at den ikke er retvisende for beboernes reaktioner på beboermøderne om Vision Ny Ringby 2025.

Beboerne har udtrykt, men ikke fyldestgørende, bekymringer over Vision Ny Ringby 2025 såsom:

  • Stigende husleje
  • Flytteomkostninger
  • Byggerod, larm og støj
  • Meget dyre ejerboliger
  • Gentagne genhusninger
  • Nedlæggelse af legeområder
  • Inddragelse af grønne arealer
  • Ingen indflydelse på parcellerne
  • Manglende information
  • Udeladte beregninger.

Udviklingsplan for Ringparken (2019) på: polweb.nethotel.dk (pdf).

Diverse interne og eksterne links:

Øverst: Ringparken. (Foto: Robert Kronberg / Slagelse Media).