Vil styrke 100 børns boglige selvtillid og lærelyst

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – “Sammen om Slagelse” og Slagelse Bibliotek indgår samarbejde om et dannelsesprojekt, der har til mål at styrke mindst 100 børn og unges boglige selvtillid i skolen. Projektet søger flere frivillige.

Foreningen “Sammen om Slagelse” og Slagelse Bibliotek indgår i et nyt samarbejde om et dannelsesprojekt, der har til mål at styrke mindst 100 børn og unges boglige selvtillid i skolen.

Det sker gennem etableringen af en lektieklub, hvor frivillige vejledere i alle aldre står til rådighed for at hjælpe med lektierne.

Der er dog brug for flere frivillige kræfter til at løfte projektet, hvor opstartsdato er sat til den 1. september i år.

Mange børn har ikke adgange til lektiehjælp

»Erfaringerne fra lektiecaféen før coronakrisen viste, at det var rigtig godt, at børnene havde en god mulighed for at komme og få hjælp til deres lektier. Der er tale om børn og unge, som ellers ikke ville have haft mulighed for at få lektiehjælp, til trods for at de har brug for det,« siger Christopher Trung Paulsen, der er udviklingsfuldmægtig i Sammen om Slagelse.

Antallet af børn og typen af opgaver kan være forskelligt. Det kan også være ældre unge fra en ungdomsuddannelse

»Børnene går i folkeskolen og typisk i de yngre klasser. Antallet af børn, der dukkede op, var forskelligt fra gang til gang, og fordi børnene selv bestemmer, hvilke lektier de kommer med, er der også variation i typen og fagene. Der kan også være enkelte ældre unge på eksempelvis en ungdomsuddannelse, som kommer for at få lidt hjælp med forståelsen af deres opgaver – eksempelvis hvis de lige er kommet til landet og endnu ikke helt kan dansk,« fortæller Christopher Trung Paulsen og fortsætter:

»Som frivillig gør du en kæmpe forskel for den enkelte unge, der ellers risikerer rigtig meget at falde bagud. Under corona-krisen har vi kørt forløb, hvor enkelte af vores frivillige havde 1-til-1-lektiehjælp med børn, der ellers ikke havde haft mulighed for at få lektiehjælp. Det har gjort en kæmpe forskel for barnet, både bogligt og socialt. Og hvis man for eksempel kender til AppWriter eller CD-ORD, så er det et stort plus.«

Arbejdet giver energi og gør en forskel

En af de første på holdet bag projektet er 19-årige Nilas Griffel, der har været med til at hjælpe et barn under coronakrisen med lektierne:

»Det fede ved det her er at det giver energi. Meget af opgaven har bestået i at styrke barnets skoleglæde og tro på sig selv og sine egne evner. Det er også vigtigt. For selvom vi i lektieklubben vil have et begrænset antal åbningsdage om ugen afhængig af antallet af frivillige, der kan stille sig til rådighed, så har børnene jo lektier næsten hver dag. Så det at de hos os kan få boostet deres boglige selvtillid, det betyder mere end man lige går og tror,« siger Nilas Griffel.

Nilas Griffel understreger, at man ikke behøver være en fagekspert for at være lektievejleder.

»Som lektievejleder håber vi, du har interesse for formidling og møder børnene og de unge med anerkendelse og tålmodighed. Du er en vejleder frem for en fagekspert, og vi forventer ikke, at du har svaret på alle deres spørgsmål. Igen: Det handler om at motivere dem, så de selv finder løsningen. Og vi søger alle aldre,« siger han.

Slagelse som en attraktiv uddannelsesby

Slagelse Bibliotek er henrykte over tiltaget, der samtidig støtter op om kommunen som en attraktiv uddannelseskommune.

»Tiltaget støtter i høj grad aktivt op om kommunens ambitioner for Slagelse som uddannelsesby og om kommunen som en attraktiv uddannelseskommune. For du lærer også noget ved at lære fra dig. Vi sørger for de fysiske rammer, og at der står lidt frugt og vand hver gang til børnene og de frivillige, og vi glæder os meget til samarbejdet,« siger Ditte Marie Skjærbæk, der er bibliotekar på Slagelse Bibliotek.

Lektieklubben vil have åbent hver tirsdag

Lektieklubben vil som udgangspunkt have åbent hver tirsdag fra kl. 18 til kl. 20 med henblik på at holde åbent flere dage om ugen, ud fra hvad der kan lade sig gøre for de frivillige. Opstartsdatoen er sat til den 1. september. Foreningen oplyser, at der bliver indhentet børneattest på alle lektievejledere.

Hvis man gerne vil melde sig som lektievejleder eller har nogle spørgsmål, så skriv til hej@sammenomslagelse.dk eller ring til tovholder Christopher Trung på telefon 21 40 80 28.

Øverst: Christopher Trung Paulsen. (Foto: Privatfoto). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.