SAB i Nordbyen taber en million på fraflytninger

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Slagelse almennyttige Boligselskab (SAB) lider af store tab ved fraflytninger, og det gælder især i Nordbyen i Slagelse.

SAB har tabt henholdsvis 494.433 og 491.707 kroner i 2015/16 og 2016/17 ved fraflytninger fra deres lejligheder på Schackenborgvej i Slagelse Nordby ved siden af Ringparken.

Derfor har SAB søgt Slagelse Kommune om dispensation fra, at deres dispositionsfond skal dække lejetab og udgifter til tab ved fraflytninger i alle deres syv afdelinger. Normalt skal dispositionsfonden dække udgifter til lejetab og tab, der samlet overstiger 313 kroner pr. lejemål (fra den 1. april 2017).

Alle beboere bidrager til dispositionsfonden gennem huslejen, og formålet med er at sikre de enkelte afdelinger mod uforholdsmæssige store tab på leje og tab ved fraflytninger. Men SAB’s dispositionsfond har ikke tilstrækkeligt med midler.

En dispensation betyder, at Schackenborgvænge på Schackenborgvej og de andre afdelinger selv skal afholde alle udgifter ved lejetab og tab ved fraflytninger. Schackenborgvænge har selv opsparet 105.753 kroner i henlæggelser pr. 31. marts 2017, som kan bruges.

Med undtagelse af saldoen i Schackenborgvænge, som er lav og forøges i efterfølgende budget, betyder disse opsparede henlæggelser, at afdelingerne gerne skal kunne dække tab på fraflytninger, uden at det på nuværende tidspunkt er nødvendigt at forhøje huslejen for at spare flere henlæggelser op. SAB vil i enkelte tilfælde have mulighed for at kunne yde tilskud.

Der er gennemført en analyse i Schackenborgvænge på Schackenborgvej, der peger på, at det måske er muligt at begrænse nogle af tabene gennem opsøgende arbejde og sundhedseftersyn. Men det er en ikke tilstrækkelig forklaring for kommunen. Økonomiudvalget har udsat sagen for at få afklaret, hvilke tiltag SAB vil gennemføre for at reducere huslejetabene.

Genrefoto: Ove Tøpfer / Freeimages

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.