HHX og HTX i Slagelse er første “Skole, der gi’r affald nyt liv”

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – Elever og lærere på HHX og HTX i Slagelse har, med hjælp fra AffaldPlus’ formidlingscenter, forpligtet sig til at arbejde systematisk med affaldssortering.

Elever og lærere på HHX og HTX i Slagelse har, med hjælp fra AffaldPlus’ formidlingscenter, YderZonen, forpligtet sig til at arbejde systematisk med affaldssortering. Dermed er skolen med til at værne om vores miljø og klima. Det skriver AffaldPlus i en meddelelse.

Elever og lærere på skolen bliver involveret

AffaldPlus har udarbejdet et redskab, som skal hjælpe skoler i gang med at sortere affald og indarbejde sorteringen som en naturlig del af hverdagen. Det tilbud har HHX og HTX i Slagelse taget imod.

Ved at forpligte sig til en række initiativer inden for affaldssortering, har skolen nu som den første i AffaldPlus’ seks ejerkommuner gjort sig fortjent til certifikatet: “Skole, der gi’r affald nyt liv”.

»Det er vigtigt for os, at både elever og lærere på skolen bliver involveret, og vi får indført gode rutiner. Derfor er det for eksempel elevrådets opgave, og eget initiativ, at sørge for, at Dansk Retursystem leverer affaldsspande og afhenter pantflasker og dåser,« udtaler rektor på ZBC i Slagelse, Niels-Erik Hybholt.

FN’s Verdensmål anvendes i undervisningen

AffaldPlus’ koncept bygger på fem elementer, der til sammen skal være med til at sikre ressourcerne i skolernes affald. Det er for eksempel vigtigt, at både elever og lærere arbejder sammen om affaldsforebyggelse, at læring om affald indgår som en naturlig del af undervisningen, og det bliver nemt at sortere korrekt.

Herudover besøger AffaldPlus’ formidlere fra YderZonen HHX og HTX i Slagelse for at holde oplæg om bæredygtighed og affald. Nogle ansatte kommer desuden på sorteringskursus i YderZonen, som er AffaldPlus’ formidlingscenter for børn og unge.

»Vi arbejder meget med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, som blandt andet anvendes i undervisningen. Vi tager bæredygtighed meget seriøst, og glæder os til at gøre en forskel for miljø og klima ved at have fokus på affaldssortering i hverdagen,« siger Niels-Erik Hybholt og fortsætter:

»Vi ønsker at udvikle den bevidsthed hos vores elever og skabe en opmærksomhed, som studenterne kan tage med sig efter gymnasietiden.«

Alle skoler og ungdomsuddannelser i Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommuner kan blive certificeret som “Skole, der gi’r affald nyt liv”.

Øverst: Elevrådet på ZBC i Slagelse taget initiativ til mere genanvendelse. (Foto: AffaldPlus). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.