Fleksjobbere løfter vigtige opgaver hos Glascom

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – Glascom har i en årrække ansat medarbejdere i fleksjob. I øjeblikket er der to ansat i Slagelseafdelingen, og dét er en succes.

Glascom har lang erfaring med fleksjobordningen, som de synes giver stor værdi til både virksomhed og medarbejdere.

Medarbejderne i fleksjob styrker det gode arbejdsmiljø, siger direktør Ole Tofte (foto) fra Glascom i Slagelse om sine ansatte. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Glider let ind i hverdagen og løser vigtige opgaver

»Med ansættelse af to medarbejdere i fleksjob har vi forbedret vores kantineforhold og sørget for at vores virksomhed fremstår pæn, ren og velordnet inde og ude. Det er alt sammen med til at give os et bedre arbejdsmiljø og en større tilfredshed med at gå på arbejde. Og så skal vi ikke glemme, at vi er med til at give et par medarbejdere et meningsfuldt arbejde,« siger direktør Ole Tofte.

Virksomheden, der har hovedkontor i Slagelse og afdelinger både i Københavns- og Aarhusområdet, har i en årrække ansat medarbejdere i fleksjob. I øjeblikket er der to ansat i Slagelseafdelingen, og dét er en succes. Medarbejderne er gledet let ind i hverdagen og løser vigtige opgaver, også selv om de kun arbejder nogle få timer om ugen.

»Det timeantal, de arbejder, passer perfekt til vores behov,« siger Ole Tofte og fortsætter:

»Vores kantinemedarbejder køber ind, laver småretter og anretter vores frokost, de dage hun er på arbejde. Og vores pladsformand renholder udearealerne og udfører forefaldende arbejde på lageret. Meningsfuldt arbejde, der skaber værdi for os alle.«

Gensidig forventningsafstemning med jobcentret

Glascom er en engrosvirksomhed med en stor kundekreds blandt glarmestre, håndværksmestre og andre professionelle, der bruger specialiserede glasprodukter. Det stiller selvfølgelig også nogle krav til de medarbejdere, der ansættes i Glascom.

»I vores samarbejde med Jobcenter Slagelse har vi haft dialogen med vores kontaktperson om netop, hvilken medarbejderprofil vi gerne ser imødekommet, når vi ansætter for eksempel i fleksjob. Den dialog har fungeret som en gensidig forventningsafstemning, så vi har kunnet få et godt match, hvilket er meget vigtigt for et godt forløb,« pointerer Ole Tofte.

Åbenhed fra start giver forståelse og accept

Internt holder Ole Tofte på, at der skal være åbenhed om, hvilke opgaver medarbejderne i fleksjob kan løfte og er ansat til at udføre. På den måde er der forståelse for og accept af den nye medarbejders situation hos de øvrige medarbejdere. For Ole Tofte og Glascom er et job ikke bare et job. Der hører mere til. Her handler det om trivsel og om at skabe værdi.

»Når vi ansætter medarbejdere med nedsat arbejdsevne, så er det vigtigt for os at kunne tilbyde et job, der har en reel funktion. Altså et rigtigt arbejde, der giver mening for den enkelte og for alle, der er i virksomheden. En god madordning med veltilberedte råvarer har en stor værdi. Det samme har en arbejdsplads, der er velordnet og ryddelig. Fleksjobordningen er som skræddersyet til vores behov,« fortæller han.

Fakta om at ansatte en i fleksjobordningen

Når man har fået bevilliget fleksjob, er det, fordi man har nedsat arbejdsevne af forskellige årsager. Flere har både uddannelse og arbejdserfaring bag sig.

Inden man ansætter en medarbejder i fleksjob, vurderer Jobcenteret, i hvor mange timer og med hvilken intensitet, personen kan arbejde. Den vurdering danner grundlag for lønaftalen mellem virksomheden og medarbejderen.

Hvis medarbejderen for eksempel kan arbejde 10 timer om ugen, men kun med 50 procent intensitet, skal virksomheden betale for 5 timers arbejde. Hvis medarbejderen for eksempel kan arbejde 7 timer om ugen med 100 procent intensitet, skal virksomheden betale for 7 timer.

Virksomhedsservice i Jobcenter Slagelse kan kontaktes på telefon 29 11 42 00.

Øverst: Direktør Ole Tofte fra Glascom. (Foto: Slagelse Kommune). PM/lale.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.