Alternative lektiecaféer øger børns selvtillid og trivsel

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – Red Barnet Ungdoms alternative lektiecaféer på Antvorskov Skole i Slagelse By styrker socialt og fagligt udsatte elevers trivsel og faglige selvtillid.

En ny evaluering viser, at Red Barnet Ungdoms alternative lektiecaféer styrker socialt og fagligt udsatte elevers trivsel og faglige selvtillid.

På Antvorskov Skole i Slagelse By kan eleverne få alternativ hjælp til skolegangen i en læringscafé. Det skriver Red Barnet Ungdom i en pressemeddelelse.

Læringscaféerne skaber et trygt rum for eleverne

Ordbingo, geografiquizzer og nærværende frivillige er nogle af ingredienserne i Red Barnet Ungdoms læringscaféer for udsatte børn. En ny evaluering fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter (VIVE) indikerer, at de alternative lektiecaféer rykker ved elevernes selvtillid og faglige trivsel.

På Antvorskov Skole i Slagelse By i Slagelse Kommune kan elever møde Red Barnets Ungdoms frivillige caféhjælpere, og organisationen driver i alt 50 læringscaféer landet over.

Læringscaféerne er støttet af Egmont Fonden og er et af Red Barnet Ungdoms tilbud for socialt, fagligt eller personligt udfordrede elever og børn, der har brug for et en hjælpende hånd med lektierne.

Læringscaféerne fungerer som en slags alternative lektiecaféer, der fokuserer på aktiv læring, anderledes og sjove læringsmetoder og på at give børn personlige og faglige succeser.

»Idéen bag Red Barnet Ungdoms læringscaféer er, at mange børn lærer bedst ved at bruge hele kroppen, deres kreativitet og lyst til at lege,« siger Astrid Engberg, national chef i Red Barnet Ungdom og fortsætter:

»Det særlige ved læringscaféerne er, at de skaber et trygt rum for de elever, der har brug for ekstra opmærksomhed, og at der både er fokus på børnenes sociale, personlige og faglige udvikling. Det giver nemlig god mening ikke kun at fokusere på den traditionelle lektiehjælp, hvor elever sidder foroverbøjet over en bog eller computer.«

Red Barnet Ungdom driver læringscaféen på Antvorskov Skole i Slagelse, og caféen har typisk åbent én eftermiddag om ugen efter skoletid.

Trivsel og faglig selvtillid øges efter seks måneder

Mange børn kan heldigvis hente tilstrækkeligt med hjælp og opbakning i hjemmet, men der en gruppe børn, der har brug for ekstra støtte for at bevare skoleglæden og troen på deres egne evner.

Det er blandt andet en årsag til, at 15 procent af alle børn, ifølge den seneste PISA-undersøgelse, forlader grundskolen uden kompetencerne til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Ønsket om at øge skoleglæden blandt elever og styrke læringsområdet er også nogle af de primære grunde til, at Egmont Fonden har valgt at støtte Red Barnet Ungdoms læringscaféer.

»Udsatte børn og unge er ofte udfordret af læringsvanskeligheder, lavt selvværd og manglende motivation i skolen, som gør det svært for dem at blive uddannelsesparate. Og vi ved, at uddannelse er den vigtigste beskyttelsesfaktor mod udsathed som voksen,« siger Astrid Engberg, national chef i Red Barnet Ungdom og fortsætter:

»Gennem partnerskabet med Red Barnet Ungdom er vi glade for at bidrage til at styrke læringsområdet og give udsatte børn og unge et læringstilbud efter skole.«

Den nye evaluering viser, at elever, der er kommet i en læringscafé i seks måneder, vurderer deres skoletrivsel til at være 18 procentpoint højere end dem, der lige er startet i en læringscafé. Samme tendens ses i vurderingen af elevernes faglige selvtillid, hvor forskellen er på ti procentpoint.

»Det er overraskende at konstatere, hvor meget mere positivt eleverne, som har været i læringscaféen i over seks måneder, vurderer deres trivsel og faglige selvtillid, set i forhold til de elever, som har været i læringscaféen i under seks måneder,« siger Mikkel Giver Kjer, senioranalytiker i VIVE, der står bag evalueringen.

Læringscaféerne er en del af et partnerskab med Egmont Fonden, som skal give 5.000 børn mod på skolelivet ved at engagere 3.500 unge frivillige i 120 læringscaféer og i Red Barnet Ungdoms hjemmelektiehjælps-indsats Lektievenner.

Frivillige med en legende tilgang er en del af løsningen

Evalueringen giver ikke svar på, hvad i læringscaféerne der potentielt har en positiv effekt på børnene, men hos Red Barnet Ungdom har man et bud. Den øgede trivsel og faglige selvtillid blandt eleverne skyldes det store fokus på læring gennem leg, men også Red Barnet Ungdoms dedikerede frivillige.

»Unge frivillige kan noget helt særligt, når det kommer til at skabe skoleglæde og selvtillid. Børnene oplever, at de bliver valgt til af ren og skær lyst, og det får i sig selv børnene til at vokse,« siger Astrid Engberg og fortsætter:

»De frivillige har en ung og legende tilgang, hvor børnene bliver mødt i øjenhøjde, hvilket skaber rummelige og præstationsfrie læringsrum. Det gør børnene trygge og modige, så de begynder at øve sig på det, der er svært i deres eget tempo, hvad end det er at turde tale højt i klassen eller brøkregning.«

Bemærkelsesværdigt, at de ældste elever er gladest

Læringscaféerne er opdelt efter klassetrin, så der både eksisterer læringscaféer for de yngste og de ældste elever. Især blandt afgangselever i grundskolen er skoletræthed et kendt problem, og derfor er et af evalueringens mest opsigtsvækkende resultater, at den største positive udvikling ses blandt de ældste elever.

»Det er særligt bemærkelsesværdigt, at det især er de ældste elevers trivsel, der forbedres, da denne tendens står i modstrid til flere andre undersøgelser knyttet til folkeskolereformen. Her ser man, at elevers trivsel falder, jo ældre de bliver. Evalueringen indikerer altså, at læringscafeerne kan være med til at fastholde og styrke de ældste socialt udsatte elevers trivsel,« siger Mikkel Giver Kjer.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Thomas Arnbo / Red Barnet Ungdom). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.