Ny aftale med Sund & Bælt om Storebæltsberedskab

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Korsor.News – Storebæltsberedskabet råder over en øvelsestunnel, hvor brandfolk kan træne i komplicerede øvelser. Nu bliver der bygget et modul, hvori der holder et tog, så de kan træne forskellige former for brandslukning både i og uden for toget.

Den nye beredskabsaftale mellem Slagelse Brand og Redning og Sund & Bælt sikrer det fremtidige beredskab på Storebæltsforbindelsen i 10 år sammen med bedre øvelses- og træningsfaciliteter. Det skriver Slagelse Kommune i en ny pressemeddelelse.

Beredskabet omkring Storebælt skal prioriteres

Der er indgået en ny 10-årig beredskabsaftale mellem Slagelse Kommune/Slagelse Brand og Redning og Sund & Bælt.

Den nye beredskabsaftale er en fortsættelse af det fokus, som både Slagelse Kommune og Sund & Bælt længe har haft på, at beredskabet omkring Storebælt skal prioriteres og sikres.

På den måde matcher beredskabet konstant de opgaver, som der skal løses og de udfordringer, som beredskabet kan møde, på Storebæltsbroen og i Storebæltstunnelen.

10 år sikrer fremtiden og giver ro om beredskabet

Den nye beredskabsaftale og de nye træningsfaciliteter giver et anseligt løft til den samlede sikkerhed omkring Storebæltsbroen og -tunnelen.

»I Slagelse Kommune prioriterer vi det samlede beredskab meget højt, herunder Sund & Bælt, som vi ser som en god og stærk samarbejdspartner,« siger John Dyrby Paulsen (S), der er borgmester i Slagelse Kommune, og fortsætter:

»Derfor er vi glade for, at vi nu har en 10-årig aftale, som giver sikkerhed og ro omkring beredskabet. Vi er stolte af, at vores brandskole nu i endnu højere grad vil kunne medvirke med deres viden og faciliteter, når andre beredskaber skal have uddannelse i specielle indsatser, som for eksempel brande i tunneller.«

Den nye aftale sikrer en fortsat høj kvalitet ved uheld og brand på Storebæltsforbindelsen.

»Vi lægger meget stor vægt på, at Storebæltsforbindelsen er åben og sikker at køre over, og derfor er vi glade for den nye aftale, som sikrer en fortsat høj kvalitet i beredskabsindsatsen ved uheld og brand på forbindelsen,« siger Mikkel Hemmingsen, der er adm. direktør i Sund & Bælt, og fortsætter:

»Vi har et godt og tæt samarbejde med Slagelse Kommune, og ser deres bidrag med en ny tilbygning til den eksisterende øvelsestunnel som en god mulighed for yderligere træning i brandslukning og dermed til den samlede sikkerhed på Storebælt.«

Fokus på uddannelse og træning i særlige køretøjer

Med den nye aftale sættes der i endnu højere grad fokus på den meget vigtige opgave med uddannelse af mandskabet. Uddannelsesprogrammet er blevet revideret og tunet i løbet af de sidste 2 år, og med denne nye aftale sikres det, at denne udvikling kan fortsætte i de næste 10 år.

Alt mandskab fra beredskabet vil komme igennem endnu flere virkelighedsnære uddannelser og øvelser. På den måde bliver de rustet til at kunne agere rigtigt og skarpt i en uheldssituation.

Den nye aftale sikrer også, at mandskabet får den nødvendige uddannelse og vedligeholdende uddannelse i at betjene de meget særlige køretøjer, som findes i Storebæltsberedskabet, herunder også den sidst ankomne brosprøjte.

Udbygning af øvelsestunnel giver realistiske øvelser

Med den nye beredskabsaftale medfølger en udvidelse af øvelsesfaciliteterne på brandskolen omkring tunnelindsatser. Beredskabet råder over en øvelsestunnel, hvor de kan træne i komplicerede øvelser.

Til tunnelen bliver der nu bygget et modul, hvori der holder et tog, som bliver helt særligt indrettet, så man kan træne forskellige former for brandslukning både i og uden for toget.

Dette bliver endvidere kombineret med redningsindsatser, som betyder, at der, når bygningen er færdig, vil kunne trænes indsatser med brand og uheld, hvor der optræder flere forskellige skader på samme tid.

Sammen med den eksisterende øvelsestunnel vil anlægget kunne leve op til det, som de i beredskabet kalder “train as you fight”. Oversat betyder det, at der er mulighed for endog meget virkelighedstro træning. Det er en træning, som er meget vigtig for at ruste både mandskab og ledere bedst muligt, hvis uheldet skulle være ude, og de for eksempel skal på indsats i tunnelen.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.