Konstituerende møde i bymidtegruppen i Korsør

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Efter kommunalvalget er der udpeget nye medlemmer til bymidtegruppen i Korsør. Bymidtegruppen har nu afholdt konstituerede møde, hvor der blev valgt formand og næstformand.

Stort set alle var nye, da Korsør bymidtegruppe mødtes til sit første møde i august. Efter kommunalvalget sidste år er der udpeget nye medlemmer til bymidtegruppen, hvor kommunen samt erhvervs- og foreningslivet kan mødes og diskutere emner og sager, som vedrører bymidten i Korsør.

På mødet blev Flemming Erichsen (S) valgt som formand, mens Anders Koefoed (S) blev valgt som næstformand.

»En af de første ting, vi har tænkt os at arbejde med, er, hvordan vi kan udvikle vores handelsgade, så vi kan bevare Korsør som en spændende by med spændende butikker og shoppingmuligheder. Det håber jeg, at alle medlemmer vil bidrage til,« siger Flemming Erichsen.

De øvrige medlemmer af bymidtegruppen er Heidi Grønlund, Kim Hansen og Søren Pihl fra Korsør Erhvervsforening. Nina Ottesen og Khalil Hussein fra henholdsvis Korsør og Halsskov Lokalråd. Korsør Bevaringsforening er repræsenteret af Jane Kjølbye, mens Jørn-Ole Didriksen, som i sidste byrådsperiode var formand for bymidtegruppen, repræsenterer Korsør Turistråd.

»Som kommune har vi brug for input fra de lokale. Jeg glæder mig til, at vi i fællesskab kan bidrage til udviklingen af Korsør. På den måde får vi skabt de bedste løsninger til gavn for Korsør bymidte,« siger Flemming Erichsen.

Udover konstitueringen fik bymidtegruppen en orientering om Solens Plads og derefter et oplæg om arbejdet med kommunens bosætningsstrategi.


Foto: Slagelse Kommune.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.