Nytænkende samarbejde skaber aktive børn

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – Glæden ved bevægelse spreder sig i Fribørnehaven Ravnereden og Boeslunde Børnehus i forbindelse med et nyt samarbejde mellem Slagelse Kommune, Boeslunde Boldklub og DBU Sjælland.

Bevægelsesglæder spreder sig i Fribørnehaven Ravnereden og Boeslunde Børnehus, efter et nytænkende samarbejde er blevet etableret mellem lokale daginstitutioner, Slagelse Kommune, Boeslunde Boldklub og DBU Sjælland. Det oplyser Slagelse Kommune i en nyhedsmeddelelse.

Aktivitet med fokus på motorik, leg og læring

Gennem et nytænkende samarbejde tilbydes 2-4-årige børn en ugentlig aktivitet med fokus på motorik, leg og læring gennem DBU’s Bold og Bevægelses-koncept, der har til formål at tiltrække og rekruttere de yngste børn og deres forældre til fodboldklubberne.

Det særlige ved dette samarbejde er, at det går på tværs af forening og daginstitution, hvilket medvirker til et positivt udbytte for begge parter. Helt konkret står Christina Moll Pedersen fra Boeslunde Boldklub for den ugentlige aktivitet i Boeslunde Børnehus, hvor børn fra Fribørnehaven Ravnereden også deltager.

Christina Moll Pedersen er både tovholder for projektet og fodboldtræner i Boeslunde Boldklub. Hun glæder sig over, at hun kan være med til at øge børnenes lyst til at bevæge sig med bold og at følge udviklingen fra gang til gang.

DBU Sjælland var på besøg i Boeslunde Boldklub

DBU Sjælland tog en tur til Boeslunde Boldklub i oktober, for at overvære og nyde synet af de mange glade børnehavebørn, pædagoger og Christina Moll Pedersens strukturerede og engagerende aktiviteter. Det havde regnet hele natten og banerne var våde, men det satte ikke en stopper for hverken Christina Moll Pedersens eller børnenes lyst og glæde til bevægelse.

På denne onsdag var det den lille gruppe fra Boeslunde Børnehave, der var afsted til Bold og Bevægelse. Det var tydeligt, at nogle af børnene var mere forsigtige og usikre end de af børnene, der spiller på Christina Moll Pedersens fodboldhold om søndagen. Men som timen skred frem, og børnene blev mere trygge ved situationen begyndte smilene at brede sig og skuldrene at sænke sig til fordel for leg og bevægelse.

»De står som LEGO-mænd, når de kommer, men de finder ud af at sparke, løbe og meget andet med bolden, når de er færdige,« fortæller Christina Moll Pedersen, der er tovholder.

Hun peger på, at en af de vigtigste forudsætninger for at give børnene en god oplevelse er, at børnene ikke skal stå for meget stille eller stå i kø. Hvis barnet ikke lige umiddelbart kan finde ud af øvelsen med bolden, så prøver de igen uden bold. Det vigtigste er trods alt, at børnene bevæger sig, får motion og har det sjovt samtidig.

Tovholderens dobbeltrolle giver en ekstra tryghed

Pædagogerne Malene Hørlyk Houlind fra Boeslunde Børnehus og Charlotte Strand fra Fribørnehaven Ravnereden påpeger, at Christina Moll Pedersens dobbeltrolle som både tovholder på projektet og fodboldtræner i Boeslunde Boldklub giver en unik tryghed hos børnene i forhold til at deltage i aktiviteterne.

»Det giver en god genkendelse for børnene, så det både er sjovt og trygt. Så snart Christina kommer, så begynder børnene at hoppe af glæde,« fortæller Charlotte Strand, der er pædagog i Fribørnehaven Ravnereden.

Daginstitutioner får værktøjskasse af leg og øvelser

Ved at systematisere samarbejdet på denne måde har det givet pædagogerne i børnehaven mere plads til og en større tryghed i at have bold med i det daglige, fordi de har fået en værktøjskasse af øvelser og lege, som indeholder boldspil.

Og netop dette med, at daginstitutionerne er blevet mere trygge ved at anvende bolde i de daglige lege, kan pædagog Malene Hørlyk Houlind fra Børnehuset Boeslunde nikke genkendende til.

For børnehuset Boeslunde har ikke tidligere haft remedierne og værktøjerne til at kunne inkorporere bold i de daglige aktiviteter. Samtidig giver det Christina Strand en tryghed i, at hun altid har nogle at sparre med, hvis det bliver nødvendigt.

»Jeg har noget jeg skal leve op til, noget man forventer fra mig, jeg kommer og leverer et produkt, hvilket er med til at højne niveauet og styrke udbyttet af projektets tilstedeværelse,« siger hun.

Både Christina Moll Pedersen, Malene Hørlyk Houlind og Charlotte Strand kan se de tydelige fordele ved sådan et struktureret samarbejde.

Boeslunde Boldklub får nye medlemmer fra børnehaven

At DBU Sjælland kan være med til at skabe rammerne og bringe de rette værktøjer i spil, giver i dette tilfælde både Boeslunde Boldklub nye medlemmer i en tidlig alder, samtidig med at det kan vække lysten til fodbold hos en masse børnehavebørn, som ikke tidligere har stiftet bekendtskab med boldspil.

Et direkte resultat af dette samarbejde er nemlig, at der er fire børn fra Fribørnehaven Ravnereden, der er startet til fodbold på Christina Moll Pedersens hold i Boeslunde Boldklub efter forløbet.

Der er samtidig en håndfuld børn fra Børnehuset Boeslunde, der ligeledes går til fodbold på samme hold. Udover de børn, der er startet på Bold og Bevægelses-holdet om søndagen, er der i forvejen 20 børn og deres forældre og søskende, der hver søndag formiddag går til Bold & Bevægelse i Boeslunde Boldklub.

Var ikke kommet i børnehaven uden samarbejdet

Det strukturerede samarbejde mellem DBU Sjælland, Boeslunde Boldklub, Fribørnehaven Ravnereden og Slagelse Kommune giver Christina Moll Pedersen muligheden for at kunne bruge hver onsdag på at aktivere børnehavebørnene i projektet.

»Hvis det ikke havde været for det her projekt, så var jeg ikke kommet i børnehaven. Det ville jo kræve at jeg havde reelle fridage til at gøre det. Og det har jeg så fået nu med projektet, hvor jeg har fri fra mit arbejde hver onsdag, så jeg kan være en del af det. Det er vigtigt at have et lokalsamfund, der er villig til at sige ok, og at der skal være plads til det. For det giver noget til lokalsamfundet igen,« siger Christina Moll Pedersen.

I Slagelse Kommune er det også en politisk prioritering at understøtte Åben Dagtilbud Partnerskabssamarbejder mellem lokale idrætsforeninger og dagtilbud, så børn i en tidlig alder bliver introduceret til bevægelse, idræt og det lokale foreningsliv, står der i nyhedsmeddelelsen.

Øverst: Boeslunde Boldklub. (Foto: Slagelse Kommune). PM/lale.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.