FOB (Fællesorganisationens Boligforening)

Postnummer og by
4200 Slagelse
Uddybende beskrivelse

FOB er en almen boligforening med boligafdelinger i Slagelse Kommune, men især i Slagelse By. Vores formål er at opføre, udleje, administrere og modernisere boligbyggeri og give alle et godt sted at bo.

Adresse
Slotsalléen 55
Telefonnummer
58 52 25 55