Strejke og lockout: Måske skal forældre have penge retur?

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). Forældrene skal ikke betale for deres daginstitution, hvis børnene ikke bliver passet, oplyser Børne- og Socialministeriet. Et notat fra 2008 dikterede, at strejkeramte børnefamilier skulle tilgodeses økonomisk, såfremt beløbets størrelse ikke stod i væsentligt misforhold med de administrative udgifter.

"Strejke og lockout: Måske skal forældre have penge retur?"

CEPOS: Besparelser ved at ophæve monopol på kollektiv trafik

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). CEPOS-analyse viser, at der vil være store gevinster for de rejsende, hvis det offentliges monopol på kollektiv trafik bliver fjernet. Rejsende kan opnå besparelser på op imod 40 procent, hvis det bliver tilladt at konkurrere med de offentlige selskaber. I Skælskør vil besparelsen være på 10 procent og et skift på en rejse til København.

"CEPOS: Besparelser ved at ophæve monopol på kollektiv trafik"

Overvægt og mistrivsel hænger stadig sammen med uddannelse

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). Pilen på danskernes badevægt har bevæget sig opad siden 2010, og nu er over halvdelen overvægtige. Undersøgelse viser, at overvægt og andre risikofaktorer fortsat falder med stigende uddannelsesniveau. Over halvdelen af danskerne er nu overvægtige, flere unge mistrives og flere unge begynder at ryge. Det viser en ny undersøgelse af danskernes sundhed og trivsel, som er udarbejdet af de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, SDU.…

"Overvægt og mistrivsel hænger stadig sammen med uddannelse"

Ghettoudspil: Mere politi og bredere indsats mod kriminelle

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 22 initiativer i et ghettoudspil skal gøre op med ghettoer og parallelsamfund såsom Motalavej i Korsør og Ringparken i Slagelse By. Der kommer nedrivninger, mere politi og bredere indsats mod kriminelle med videre.

"Ghettoudspil: Mere politi og bredere indsats mod kriminelle"

Gratis for voksne at blive vaccineret mod mæslinger

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). Der er relativt mange voksne, som ikke er vaccineret mod mæslinger, og de bliver nu tilbudt den såkaldte MFR-vaccine, som også beskytter mod fåresyge og røde hunde. Man kan blive smittet med mæslinger under rejser i og uden for EU.

"Gratis for voksne at blive vaccineret mod mæslinger"

Stigning i antallet af influenzaindlæggelser

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). Denne influenzasæson præges af influenza B af typen Yamagata, og den er ikke er indeholdt i sæsonens influenzavaccine. Mange lider af forskellige former for influenza, og adskillige er endda indlagt eller ligefrem døde. Faktisk bruger Slagelse Sygehus 10 procent af bemandingen på influenzaramte patienter.

"Stigning i antallet af influenzaindlæggelser"