Vanvidsbilisterne kan nu se frem hårdere straffe

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Læsetid: 4 min.

Zand.News – Kommunens vanvidsbilister kan nu se frem til højere straf i forbindelse med flugtbilisme, hindring af politiets arbejde ved chikanøs kørsel, forsætlig fareforvoldelse og uagtsomt manddrab.

Folketinget har netop vedtaget regeringens lovforslag, der indeholder en række strafskærpelser for de groveste tilfælde af vanvidskørsel.

Fremover vil straffen for uagtsomt manddrab i forbindelse med vanvidskørsel forhøjes med 150 procent og med 100 procent for uagtsom betydelig legemsbeskadigelse i forbindelse med vanvidskørsel. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Strafskærpelserne sætter en tyk streg under alvoren

Den 11. december 2020 præsenterede regeringen (Socialdemokratiet) sammen med en række af Folketingets partier en aftale om initiativer mod vanvidskørsel. Flere af initiativerne indebærer markante strafskærpelser, der skal sætte en tyk streg under alvoren i vanvidskørsel.

I dag har et enigt Folketing vedtaget et lovforslag, der udmønter de aftalte skærpelser for overtrædelser af straffeloven i forbindelse med vanvidskørsel.

Det betyder blandt andet, at straffen for uagtsomt manddrab begået i forbindelse med vanvidskørsel forhøjes med 150 procent, og at straffen for uagtsom legemsbeskadigelse begået i forbindelse med vanvidskørsel forhøjes med 100 procent.

Uagtsomt manddrab begået i forbindelse med vanvidskørsel, der i dag som udgangspunkt straffes med fængsel i 16 til 18 måneder, vil dermed fremover som udgangspunkt blive straffet med fængsel i 3 år og 4 måneder til 3 år og 9 måneder.

Forslag om konfiskation i forbindelse med vanvidskørsel

»Jeg er umådelig glad for, at vi i dag på tværs af politiske skel står sammen i Folketinget i kampen mod vanvidskørsel,« siger justitsminister Nick Hækkerup (S) og fortsætter:

»Vi har med lovforslaget vedtaget en række strafskærpelser, der vil sende straffene for uagtsomt manddrab, uagtsom legemsbeskadigelse, forsætlig fareforvoldelse og flugtbilisme markant i vejret. Det er min forhåbning, at strafskærpelserne også vil være med til at skabe en adfærdsændring på vejene, så flere bilister tænker sig om, inden de bringer andre menneskers liv i fare med vanvittig og hensynsløs kørsel.«

Sideløbende med vedtagelsen behandler Folketinget transportministerens lovforslag L127, der blandt andet udvider politiets mulighed for at beslaglægge biler på stedet med henblik på konfiskation, når der køres vanvidskørsel. L127 forventes at blive vedtaget i slutningen af marts måned.

Initiativerne i lovforslaget består af:

  • Skærpelse af straffen med 150 procent for overtrædelse af straffelovens § 241, 2. pkt. om uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.
  • Skærpelse af straffen med 100 procent for overtrædelse af straffelovens § 249, 2. pkt. om uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder.
  • Skærpelse af straffen med 50 procent for overtrædelse af straffelovens § 252, stk. 1 om forsætlig fareforvoldelse i forbindelse med færdselslovsovertrædelser.
  • Skærpelse af straffen med 50 procent for overtrædelse af straffelovens § 253, stk. 2 om flugtbilisme.
  • Skærpelse af straffen fra bøde til et udgangspunkt om 20 dages ubetinget fængsel i førstegangstilfælde for ved chikanøs kørsel at lægge hindringer i vejen for politiet, jf. straffelovens § 119 stk. 4.
  • Udvidelse af straffelovens bestemmelser om uagtsomt manddrab og uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder, så også de groveste hastighedsovertrædelser omfattes. Dermed vil samtlige færdselslovsovertrædelser, der indgår i regeringens definition af vanvidskørsel, blive anset som særligt strafskærpende omstændigheder.

Strafskærpelserne træder i kraft den 1. marts 2021.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Ezume Images / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.