Strammere krav for kontanthjælp til indvandrere og flygtninge

Regeringen vil gøre det sværere at få ret til kontanthjælp med nye krav til ophold og beskæftigelse. Fremover skal man have opholdt sig i Danmark i 9 ud af 10 år for at få ret til hjælp, og man skal have arbejdet 2 ½ år i fuldtidsbeskæftigelse.

"Strammere krav for kontanthjælp til indvandrere og flygtninge"

Regeringen vil skærpe sanktionerne på kontanthjælpsområdet

Der skal være mærkbare og synlige konsekvenser, hvis ledige i kontanthjælpssystemet ikke står til rådighed for det danske arbejdsmarked. Derfor fremlægger Regeringen et udspil med 20 initiativer, der forenkler og skærper sanktionsreglerne samt styrker kontrollen med offentlige ydelser.

"Regeringen vil skærpe sanktionerne på kontanthjælpsområdet"

Pulje med 30 millioner kroner til de svageste ældre

Nu kan kommuner i hele landet søge penge til at udvikle rehabilitering for de svageste ældre. Målgruppen kan for eksempel være borgere, der har demens, har hyppige hospitalsindlæggelser eller er i palliative forløb samt borgere med sociale problemer såsom alkoholmisbrug.

"Pulje med 30 millioner kroner til de svageste ældre"

Strejke og lockout: Måske skal forældre have penge retur?

Forældrene skal ikke betale for deres daginstitution, hvis børnene ikke bliver passet, oplyser Børne- og Socialministeriet. Et notat fra 2008 dikterede, at strejkeramte børnefamilier skulle tilgodeses økonomisk, såfremt beløbets størrelse ikke stod i væsentligt misforhold med de administrative udgifter.

"Strejke og lockout: Måske skal forældre have penge retur?"

CEPOS: Besparelser ved at ophæve monopol på kollektiv trafik

CEPOS-analyse viser, at der vil være store gevinster for de rejsende, hvis det offentliges monopol på kollektiv trafik bliver fjernet. Rejsende kan opnå besparelser på op imod 40 procent, hvis det bliver tilladt at konkurrere med de offentlige selskaber. I Skælskør vil besparelsen være på 10 procent og et skift på en rejse til København.

"CEPOS: Besparelser ved at ophæve monopol på kollektiv trafik"