Strammere krav for kontanthjælp til indvandrere og flygtninge

Regeringen vil gøre det sværere at få ret til kontanthjælp med nye krav til ophold og beskæftigelse. Fremover skal man have opholdt sig i Danmark i 9 ud af 10 år for at få ret til hjælp, og man skal have arbejdet 2 ½ år i fuldtidsbeskæftigelse.

"Strammere krav for kontanthjælp til indvandrere og flygtninge"

Regeringen vil skærpe sanktionerne på kontanthjælpsområdet

Der skal være mærkbare og synlige konsekvenser, hvis ledige i kontanthjælpssystemet ikke står til rådighed for det danske arbejdsmarked. Derfor fremlægger Regeringen et udspil med 20 initiativer, der forenkler og skærper sanktionsreglerne samt styrker kontrollen med offentlige ydelser.

"Regeringen vil skærpe sanktionerne på kontanthjælpsområdet"

Pulje med 30 millioner kroner til de svageste ældre

Nu kan kommuner i hele landet søge penge til at udvikle rehabilitering for de svageste ældre. Målgruppen kan for eksempel være borgere, der har demens, har hyppige hospitalsindlæggelser eller er i palliative forløb samt borgere med sociale problemer såsom alkoholmisbrug.

"Pulje med 30 millioner kroner til de svageste ældre"