Regeringen vil skærpe sanktionerne på kontanthjælpsområdet

Der skal være mærkbare og synlige konsekvenser, hvis ledige i kontanthjælpssystemet ikke står til rådighed for det danske arbejdsmarked. Derfor fremlægger Regeringen et udspil med 20 initiativer, der forenkler og skærper sanktionsreglerne samt styrker kontrollen med offentlige ydelser.

"Regeringen vil skærpe sanktionerne på kontanthjælpsområdet"

Dyrby opsiger byrådssamarbejde – mindretal svarer igen

Lørdag den 10. marts sendte borgmester John Dyrby Paulsen (A) en opsigelse af samarbejdet i Slagelse byråd til Venstre (V), Dansk Folkeparti (DF) og Det Radikale Venstre (RV). Borgmesteren skriver blandt andet, at Socialdemokratiet (S), Socialistiske Folkeparti (SF), Liberal Alliance (LA) og Enhedslisten (EL) internt vil drøfte de fremadrettede muligheder for organisering af samarbejdet.

"Dyrby opsiger byrådssamarbejde – mindretal svarer igen"

Strejke og lockout: Måske skal forældre have penge retur?

Forældrene skal ikke betale for deres daginstitution, hvis børnene ikke bliver passet, oplyser Børne- og Socialministeriet. Et notat fra 2008 dikterede, at strejkeramte børnefamilier skulle tilgodeses økonomisk, såfremt beløbets størrelse ikke stod i væsentligt misforhold med de administrative udgifter.

"Strejke og lockout: Måske skal forældre have penge retur?"