FOB (Fællesorganisationens Boligforening)

Firmanavn: FOB (Fællesorganisationens Boligforening)
Postnummer og by: 4200 Slagelse
Uddybende beskrivelse:

FOB er en almen boligforening med boligafdelinger i Slagelse Kommune, men især i Slagelse By. Vores formål er at opføre, udleje, administrere og modernisere boligbyggeri og give alle et godt sted at bo.

Adresse: Slotsalléen 55
Telefonnummer: 58 52 25 55

Fortæl din mening:

Kommentarer