Prøvehandlingskonference i Slagelse Kommune

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Læsetid: 5 min.

Slagelse.News – På konferencen bliver 36 prøvehandlinger præsenteret, og der bliver muligheder for at indgå i dialogen med de personer, som står for prøvehandlingen. Medarbejdere, borgere, politikere og andre ildsjæle kan byde ind med forslag og ideer.

Den 16. december står internettet i udviklingens tegn. Slagelse Kommune inviterer til Prøvehandlingskonference, hvor både medarbejdere, borgere, politikere og alle andre gode ildsjæle kan byde ind med forslag og ideer til, hvordan “vi sammen kan udvikle kommunen”.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Direktør: »Vi har brug for at alle gode kræfter byder ind«

På konferencen bliver 36 prøvehandlinger fra kommunens mange områder præsenteret, og der bliver muligheder for at indgå i dialogen med de personer, som står for prøvehandlingen.

Konferencen bliver skudt i gang med oplæg af Lars Jannick Johansen, stifter og ledende partner i den Sociale Kapitalfond, og kommunaldirektør Frank E. Andersen.

Derefter er der tre seancer, hvor deltagerne kan komme helt tæt på tre forskellige prøvehandlinger og høre dem, som står bag, fortælle om processen.

»Vi vil udvikle vores kommune, så vi også i fremtiden har en attraktiv kommune at bo og drive virksomhed i. Det kan vi ikke gøre alene,« siger Frank E. Andersen, der er kommunaldirektør i Slagelse Kommune, og fortsætter:

»Vi har brug for at alle gode kræfter byder ind med gode forslag og udfordrer os. Prøvehandlingskonferencen er et digitalt rum, hvor alle kan høre om nogle af prøvehandlingerne, og komme med forslag til, hvordan vi kan blive bedre.«

En prøvehandling kan være en stor eller en lille forandring

Slagelse Kommune har arbejdet med prøvehandlinger de sidste knap to år. En prøvehandling kan være en stor eller en lille forandring, som bidrager til nye måder at løse de kommunale opgaver på.

Prøvehandlinger er et redskab for alle – ledere, medarbejdere, borgere, foreninger – som undrer sig over noget, irriteres over noget eller drømmer om noget.

På den baggrund er der iværksat prøvehandlinger overalt i organisationen, for at teste om man kan gøre tingene anderledes og bedre for borgerne.

»Kommunerne gennemgår store forandringer, som både er forstærket og inspireret af erfaringerne fra coronatiden. Vi skal ruste vores organisation til fremtiden, så vi fortsat kan levere den kerneservice, som borgerne forventer og har krav på. Derfor skal vi være nysgerrige på den måde, vi gør ting på, så vi hele tiden spørger os selv – og borgerne – om vi kan gøre tingene bedre,« siger Frank E. Andersen.

Prøvehandlingskonferencen afholdes 16. december i tidsrummet 13 til 18, og der bydes på både oplæg, fællessang, og mindre gruppesessioner, hvor ideer præsenteres og drøftes via video på internettet.

Alle er velkommen til at deltage i konferencen, som er gratis, men det kræver dog tilmelding.

Vælg mellem 36 forskellige prøvehandlinger i hele kommunen

På konferencedagen kan man besøge tre prøvehandlingsrum, som man vælger ved tilmeldingen. Der er 36 forskellige prøvehandlinger, som er fordelt over hele kommunen.

Her vil man møde praktikere, som fortæller om deres prøvehandlinger, og specialister, som inspirerer til udbredelse af prøvehandlinger.

Læs mere om prøvehandlingskonferencen, programmet og de 36 prøvehandlinger på: slagelse.dk.

De 36 digitale rum/undergrupper:
 • Rum 1: VR-undervisning og skolerobotten
 • Rum 2: Unge skabe formidlingsfilm
 • Rum 3: Etablering af kriminalpræventiv enhed
 • Rum 4: Natur for ældre
 • Rum 5: Handileg ambassadørkorps
 • Rum 6: Værdikæder
 • Rum 7: Klagedreven Innovation
 • Rum 8: Fast Track 2.0
 • Rum 9: Skills stationer i hjemmeplejen
 • Rum 10: Fastholdelse i uddannelse og netværk
 • Rum 11: Åben dialog – Kommunikation med vores borgere
 • Rum 12: Øget rekruttering og aktiviteter
 • Rum 13: Kompas – VR-produktion – borger til borger
 • Rum 14: Natur til det gode liv (NTGL)
 • Rum 15: Sund sammen – fællesfagligt blik på de 3 ½ årige
 • Rum 16: Babyrefleksion
 • Rum 17: 4-dages uge
 • Rum 18: Anderledes ledelsesstruktur i en anderledes landsbymodel
 • Rum 19: Slagelse Talent og Elite – livsmestring
 • Rum 20: Klagesager på miljøområdet
 • Rum 21: Bestå 9. klasse
 • Rum 22: STU – Erhvervsklasse
 • Rum 23: Uddannelsesparathed starter i indskolingen
 • Rum 24: Ny robotteknologi i driften
 • Rum 25: Selvplanlægger
 • Rum 26: Den sociale hjemmepleje
 • Rum 27: BIDS – Bevægelse i Dagtilbud og Skoler – en paraply med udvalgte prøvehandlinger
 • Rum 28: STARS samarbejder med Recoverycollege Vejle om online kurser
 • Rum 29: FOKUS
 • Rum 30: Rettidig omhu – understøttelse i normalområdet
 • Rum 31: Fribussen i Stillinge skoledistrikt m.m.
 • Rum 32: Bæredygtigt bosted i verdensklasse
 • Rum 33: Center for Kommunale ejendomme og Slagelse Boligselskab – tværgående samarbejde
 • Rum 34: Ny måde at se på bygningstilstanden
 • Rum 35: Selvorganiseret idræt og facilitetsudvikling
 • Rum 36: Kystsikring i Korsør og FN’s verdensmål.

Øverst: Kommunaldirektør Frank E. Andersen. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.