Historiske høje el- og gaspriser

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Læsetid: 5 min.

Slagelse.News – Vores elektricitet kommer fra det nordiske marked af atom-, vand – og vindkraft. Forskellige forhold bevirker, at både elektricitet og naturgas stiger.

Naturgaspriserne på det europæiske marked er seksdoblet på et år, og det påvirker elpriserne. Normalt produceres en meget betydelig andel af elektriciteten på det nordiske marked af atom-, vand – og vindkraft. Men vejrforholdene har bevirket, at der har været mindre produktion af elektricitet. Det skriver SK Forsyning i en meddelelse.

Halvtomme lagre medfører prisstigninger på naturgas

Normalt vil de europæiske lande trække på store lagre med naturgas, når priserne på det europæiske marked tager himmelflugten. Men lagerne i Europa er allerede halvtomme på grund af et højt forbrug her hen over sommeren. Leverancerne fra Rusland er samtidigt begrænset.

Dette forhold har bevirket, at udbuddet af naturgas har haft svært ved at matche efterspørgslen nu, hvor forbruget til opvarmning stiger. Disse forhold har medført at naturgaspriserne på det Europæiske marked er seksdoblet på bare et år.

Prisstigningerne på naturgas smitter af på el-priserne

Normalt produceres en meget betydelig andel af elektriciteten på det nordiske marked af atom-, vand – og vindkraft.

Men i år er de nordiske vandreservoirer, der bruges til el-produktion mindre fyldte end normalt på grund af usædvanligt lidt nedbør. Vandmængderne i reservoirerne er aktuelt 15 procentpoint mindre end normalt i Norge. Vejrforholdene har tilsvarende bevirket, at der har været mindre produktion af elektricitet på vindmøllerne.

Prisen på elektricitet fastsættes på den nordiske el-børs ud fra udbud og efterspørgsel. Markedet for el fungerer sådan, at det er den dyreste nødvendige el-producerende enhed, der til enhver tid bestemmer prisen på al strøm, der udbydes på det nordiske marked.

Grundet de usædvanlige forhold er det ofte de gasfyrede kraftværker, som sætter prisen på el-markedet. Det betyder med andre ord at de høje naturgaspriser også påvirker elpriserne aktuelt.

Udsigt til højere energiudgifter i den kommende periode

De usædvanlige forhold betyder, at det bliver betydeligt dyrere at opvarme boligen i denne vinter, hvis man anvender naturgas som energikilde. Tilsvarende bliver elektriciteten også dyrere hen over vinteren.

Opvarmer man sin bolig med en varmepumpe er det derfor også dyrere at opvarme boligen denne vinter. Kunder hos de store fjernvarmeselskaber behøver derimod ikke at frygte vinteren.

Det skyldes det forhold, at varmeværkerne normalt kan vælge mellem mange forskellige energikilder, når de producerer fjernvarmen – flis, halm, gas og solpaneler.

Lavere priser i fremtiden – på den anden side af vinteren

Den gode nyhed er, at priserne for el forventes at falde, når vi kommer om på den anden side af vinteren. Sandsynligvis vil priserne falde yderligere de kommende år.

Dansk Energi, som er brancheforening for danske energiselskaber – forudser nemlig, at hvis der etableres tilstrækkelig grøn el-produktion, så vil fremtiden blive både billigere og grønnere, skriver SK Forsyning.

Hvordan handler man elektricitet i Danmark og Europa?

Hvordan fungerer det danske og det europæiske el-marked? Strøm bliver importeret og eksporteret ligesom andre varer. Priserne bliver fastsat på en el-børs, hvor el-producenter og el-handlere fra flere lande melder ind.

Hvor kommer strømmen i min stikkontakt fra? Danmark er forbundet med Norge, Sverige, Tyskland og Holland via store el-kabler. Derfor består vores strøm af en blanding af den strøm, vi selv producerer og også af norsk vandkraft, svensk a-kraft og tysk kulkraft.

Hvor bliver elektricitet handlet? Elprisen fastsættes hver time ved at krydse udbud med efterspørgsel, når blandt andet danske, norske, tyske, svenske el-producenter og el-leverandører melder produktion og forbrug ind til el-børsen Nord Pool Spot.

Markedet for el fungerer sådan, at det er den dyreste nødvendige el-producerende enhed, der til enhver tid bestemmer prisen på al strøm, der udbydes på det internationale marked. Ofte er der behov for et dyrt gasfyret værk, som derfor sætter prisen i elmarkedet.

El-leverandøren køber strømmen på Nord Pool Spot eller direkte hos el-producenten og sælger den til forbrugerne.

Det danske el-marked er præget af høj konkurrence, stor valgfrihed og lave priser (uden afgifter). Du kan som forbruger vælge mellem cirka 200 produkter fra over 50 forskellige selskaber på elmarkedet. Det er let at skifte leverandør, og det tager kun få minutter.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Geralt / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.