HandiLeg vinder Årets Handicappris

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Læsetid: 6 min.

Slagelse.News – »Lars Hazeltons energi og humør er altid helt fantastisk, og han er motiverende og anerkendende overfor alle deltagere. Lars formår at tilpasse legene undervejs, så alle kan være med – fra kørestol til løbende,« lyder det fra handicaprådet.

Slagelse Handicapråd har valgt at give Handicapprisen 2021 til højskolelærer Lars Hazelton fra Gerlev Idrætshøjskole – Center for Leg & Bevægelse, som står i spidsen for projekt HandiLeg. Det oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Sjove aktive lege og spil kendt fra Gerlev Legepark

HandiLeg er en pædagogisk metode som fremmer social og fysisk aktivitet i hverdagslivet for mennesker med udviklingshandicap, på bosteder, i institutioner, på værksteder og i dag- og aktivitetscentre. Projekt HandiLeg har i Slagelse kommune uddannet 20 borgere med udviklingshandicap og 10 pædagogiske personaler til ambassadører i HandiLeg.

HandiLeg er sjove aktive lege og spil kendt fra Gerlev Legepark. Det sociale og inkluderende er i centrum. Ambassadørerne sætter gang i leg og bevægelse med deres medborgere i hverdag og fest. HandiLeg kan være et kvarters afbræk i arbejdsdagen, det kan være en planlagt aktivitet hver onsdag, eller legen kan være en del af festen ved årets begivenheder.

HandiLeg er en social og fysisk aktivitet, som man gør sammen. Projektet har med kursusdage og vejledninger om de enkle lege og simple spil givet en ny forståelse og energi hos både borgere og personale, for hvordan man kan skabe “leg, latter og livsglæde” på botilbud, dag- og aktivitetscentre, beskæftigelse, med videre for borgere med udviklingshandicap.

Et samarbejde mellem Gerlev og TrygFonden

Handicaprådet ønsker med Handicapprisen 2021 at sætte fokus på initiativer, som får borgere med udviklingshandicap sammen om bevægelse, og det er begrundelsen for årets vinder.

»Lars Hazeltons energi og humør er altid helt fantastisk, og han er motiverende og anerkendende overfor alle deltagere. Lars formår at tilpasse legene undervejs, så alle kan være med – fra kørestol til løbende. Lars formår at få en gruppe af borgere, som normalt ikke ville bevæge sig, til at glemme at det er det, de gør,« siger Ole Andersen, der er formand for handicaprådet.

Fakta om projekt HandiLeg

Projekt HandiLeg for mennesker med udviklingshandicap er med støtte fra TrygFonden. Formålet er at bruge de gode erfaringer med de traditionelle lege og spil, fra Gerlev Legepark, til at give borgere med udviklingshandicap en øget livskvalitet.

I projekt HandiLeg deltager udover Slagelse Kommune, også Vordingborg, Køge, Rudersdal, Varde, Viborg, Morsø Kommune i projekt HandiLeg. Projektet forløber 2018 til 2022.

Der er udgivet to bøger om HandiLeg og en forskningsrapport om projektet – alt til gratis download på: centerforleg.dk/handileg/

Handicaprådet vil i forbindelse med Handicapprisen udtrykke stor anerkendelse til projektet HandiLeg, som er et samarbejde mellem Gerlev Idrætshøjskoles Center for Leg & Bevægelse og TrygFonden.

Modtager Handicapprisen for sit engagement

HandiLeg handler om den værdi, legen rummer for alle mennesker – også borgere med udviklingshandicap. Lars Hazelton modtager Handicapprisen, som en særlig påskønnelse for at have udløst denne værdi via sit engagement.

»Jeg er både stolt og glad for handicapprisen. Men det er borgerne med udviklingshandicap og de engagerede pædagoger, som er de rigtige hovedpersoner. De har turdet tage imod tilbuddet om leg og fællesskab, og de har kastet sig over HandiLeg med stor motivation og begejstring. Jeg er jo bare katalysatoren for det hele, fordi jeg kender legene,« siger Lars Hazelton og fortsætter:

»Det er ambassadørerne – de borgere og pædagoger som har deltaget i kurser og vejledninger om HandiLeg, der har gjort HandiLeg mulig. De har set hvilke muligheder, og hvilken glæde HandiLeg skaber hos deres medborgere, og hos deres pædagogiske kollegaer.«

Får ikke altid bevæget sig tilstrækkeligt

Prisen er på 10.000 kroner og uddeles hvert år i december. Årets tema var bevægelse, fordi det ofte er svært for borgere med udviklingshandicap at få bevæget sig tilstrækkeligt. Derfor vil handicaprådet gerne belønne indsatser, der får pulsen op hos borgere med udviklingshandicap. Vinderen vælges af handicaprådet, og prisen betales af byrådets Udvalg for Specialiserede Borgerindsatser.

»Handicapprisen giver os mulighed for at sætte fokus på, at Slagelse Kommune også skal være en god kommune for borgere med handicap. Årets vinder har gjort en kæmpe indsats, der skaber glæde og bevægelse hos borgerne, og jeg er rigtig glad for, at vi har mulighed for at belønne indsatsen,« siger Sofie Janning (S), der er næstformand i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser.

Øverst: Lars Hazelton fra Gerlev Idrætshøjskole – Center for Leg & Bevægelse, som står i spidsen for projekt HandiLeg. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.